De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Afscheidsdienst  ds. Gerdina Loeve op 8 oktober 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
 
Voorgangers:  ds. Gerdina Loeve en ds. Albert Roodenburg
 
Organist: Marc Woning
 
Orgelspel
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
 Intochtslied: LB psalm 146c: 1, 4
 
Bemoediging en groet
 
Lied: LB 287: 1, 2  "Alles wat adem heeft love de Here"
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Lied: LB 287: 5 "Rond het licht dat leven doet"
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Gesprekje met de kinderen
We luisteren naar een lied van Tim zingt  “Het Woord“
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezingen OT: Exodus 3: 13-14, Jesaja 43: 11 en 25
 
Lied: LB 917: 1, 2, 3  "Ga in het schip, zegt Gij" 
 
Schriftlezing NT: Marcus. 6: 45-53
 
Lied: LB 917: 4, 5, 6
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied: LB 423: 1, 2, 3 "Nu wij uiteengaan vragen wij God"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd), ondertussen luisteren we naar muziek van Mudanthe
Kinderen komen terug
 
We nemen afscheid van ds. Gerdina Loeve
 
Slotlied: LB 642: 1, 2, 8  "Ik zeg het allen, dat Hij leeft"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 
Gemeente gaat zitten – kinderen kunnen, als ze willen, alvast mee met de leiding van de KND?
Enkele toespraken
We verlaten de kerkzaal terwijl Mudanthe muziek maakt
Na afloop van de dienst  is er, in de hal van de kerk, gelegenheid om koffie en thee te drinken en ds. Gerdina Loeve persoonlijk de hand te drukken.
 

De bloemen gaan deze zondag met een groet van ons allen naar:
dhr. W. van Ginkel en naar mevr. E. Hazeleger.
Voedselbank
In de maand oktober wil de Voedselbank graag pakken houdbare (gesteriliseerde) melk inzamelen. Melk is een basisproduct dat eigenlijk elke week thuishoort in de pakketten. Omdat de reservevoor-raad geslonken is, graag nog een keer pakken houdbare melk.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk. De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
Zondag 15 oktober Werelddiaconaat (Zuid-Sudan) -  Wereldvoedseldag
Naast de aandacht die wij vragen voor de zondag van het werelddiaconaat, is het ook weer tijd uw spaardoosje in te leveren.
Er zal iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om uw spaardoosje in ontvangst te nemen en een nieuwe aan u uit te reiken.
De opbrengst van de doosjes zullen voor de laatste keer naar ons Moldavië project gaan.
De ZWO-commissie
 
Samen zomer eten….. zondag 5 november om 17 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Dit keer de Herfstmaaltijd. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als ge-meente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook? 
Zoals altijd is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 5 november?  Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janne-ke Blaauw, 055-5413558
We hopen dat we u mogen begroeten op 5 november om 17 uur! !!
Team activiteiten Pastoraat
 
Serious Request
Het zal u niet ontgaan zijn, dat het Glazen Huis van 3FM Serious Request dit jaar van maandag 18 t/m zondag 24 decemberin Apeldoorn staat. Plaatselijk worden al heel veel initiatieven ontwikkeld voor acties.
Ook vanuit de kerken! Bijvoorbeeld door een poging wereldrecord Bijbellezen of u kunt als ervaren zanger/zangeres meedoen met Christmas Carol Sing Along.
Voor meer informatie kijk op de welkom pagina en in de eerstvolgende Nieuwsbrief van De Hofstad. 
Kinderresto VanHarte
Het is goed om te weten dat De Hofstad tien achter een volgende
woensdagmiddagen gastvrij ruimte en materiaal biedt aan Kinderrest VanHarte.
In het KinderResto komen kinderen in de leeftijd 8-13 jaar samen om te koken.
Zij leren alles over voeding, koken. ontspannen, bewegen en samenwerken.
Na het koken wordt uiteraard samen gegeten. Naast het samen koken zijn er
altijd leuke activiteiten en het is vooral gezellig. Ouders en/of verzorgers
kunnen ook meedoen en mee-eten. Stichting VanHarte levert op deze manier een
bijdrage aan de versterking van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kinderen.
Afgelopen woensdag 4 oktober was de eerste keer in De Hofstad. Veertien kinderen,
een kokvan VanHarte  en twee vrijwilligers van De Hofstad hebben met veel plezier
een maaltijd bereid. Vanaf een uur of vijf kwamen ouders/verzorgers/broertjes/zusjes
lekker mee eten.  En het smaakte goed.
Er is nog ruimte voor een aantal vrijwilliger(s) om de kok te ondersteunen. 
Erg leuk om te doen kan ik uit eigen ervaring zeggen.
De tijd die je er voor uit moet trekken is van half twee tot zes uur.
Meer informatie bij Henk van Giessel of Inge Wouters.