De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 15 oktober 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.G. Cnossen    Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
 
Zingen: Psalm 138 : 1 en 4 (NLB)
 
Stil gebed – bemoediging en groet

Aanvangstekst - Hebreeën 11 : 1 (NBV)                                                                                             
 
Zingen: Lied 216 : 1 en 2 ( uit ‘Hemelhoog) = Lied 92 : 1 en 2  uit de Hofstadbundel
 
Verootmoediging / genadeverkondiging
Leefregel voor de navolging van Cistus
 
Zingen: Psalm 68 : 7 (NLB)
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
Met de kinderen
Kinderlied: Lied van het licht  - De kinderen verlaten de kerk
 
Schriftlezing: Genesis 12 : 1 – 6 (NBV)
Zingen: Lied 803 : 1 en 2 (NLB)
 
Schriftlezing: Romeinen 8 : 22 – 28   +   Hebreeën 6 : 13 - 20  (NBV)                                                                                          
Zingen: Lied 902 : 1 en 5 (NLB)
 
Verkondiging   Thema:  ‘Het Anker van de Hoop’                                                                          
Tekst: ‘Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor de ziel’  -- Hebreeën 6 : 19
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 657 : 1, 2 en 4 (NLB)                              
 
Gebeden – stil gebed – het Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Zingen: Lied 418 : 1, 2 en 3 (NLB)
 
Zingen – “Amen , Amen, Amen”
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan met een warme groet van ons allen naar:
dhr. H. Wolters en naar mevr. C. Westerhof.
 
Zondag 15 oktober Werelddiaconaat (Zuid-Sudan) -  Wereldvoedseldag
Naast de aandacht die wij vragen voor de zondag van het werelddiaconaat, is het ook weer tijd uw spaardoosje in te leveren. Er zal iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om uw spaardoosje in ontvangst te nemen en een nieuwe aan u uit te reiken.
De opbrengst van de doosjes zullen voor de laatste keer naar ons Moldavië project gaan.
De ZWO-commissie.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk.
De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
Huiskamerontmoetingen 2017
• Een aantal huiskamers worden opengesteld om elkaar te kunnen ontmoeten
• We bespreken met elkaar het thema: EEN OPEN HUIS.
• Schema in de Hofstedeling en op de website.
• Gewoon opgeven!
• Vandaag in de hal!
 
Voedselbank
In de maand oktober wil de Voedselbank graag pakken houdbare (gesteriliseerde) melk inzamelen. Melk is een basisproduct dat eigenlijk elke week thuishoort in de pakketten. Omdat de reservevoor-raad geslonken is, graag nog een keer pakken houdbare melk.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Serious Request
Het zal u niet ontgaan zijn, dat het Glazen Huis van 3FM Serious Request dit jaar van maandag 18 t/m zondag 24 december in Apeldoorn staat. Plaatselijk worden al heel veel initiatieven ontwikkeld voor acties.
Ook vanuit de kerken! Bijvoorbeeld door een poging wereldrecord Bijbellezen of u kunt als ervaren zanger/zangeres meedoen met Christmas Carol Sing Along.
Voor meer informatie kijk op de welkom pagina en in de eerstvolgende Nieuwsbrief van De Hofstad.