De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 29 oktober 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg     Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord en mededelingen
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 95: 1 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Psalm 95: 3 “Kom, werpen wij ons voor de Heer” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Hebreeën 10: 19 - 25 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 503 (Hemelhoog) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied  413: 1 en 3 en het refrein “Lichtstad met uw paarlen poorten” (Evang. Liedb.)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 “Laat de woorden die we hoorden” (NLB)
 
Afscheid aftredende ambtsdragers
 
Zingen: Lied 970: 1, 3 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)
 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters en broeder bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer ?
Antwoord gemeente: Ja.
 
Zingen (staande): Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
Slotlied (staande): Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
mevr. C. Roskam en naar mevr. G. Reezigt.
 
HOFKids - Creatief met .... blikken
Neem een conservenblik mee, we gaan er een lantaarn van maken! Bedenk zelf welke afbeelding je erin wilt maken! Verder doen we het spannende spel MINUTE-TO-WIN-IT!
Vrijdag 3 november van 19 -20.30 uur, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, intree 1 Euro, Jeugdzaal De Hofstad, Info 055-5342255
Kom en neem gezellig je broertje, zusje, vriend of vriendinnetje mee!
 
Fruitinzameling Dankdag
De diaconie zal ook dit jaar op de zondag voor Dankdag fruit inzamelen. Het fruit, bij voorkeur appels, sinaasappels, mandarijnen of pakjes sap (géén druiven, peren of bananen i.v.m. bederven) dan wel blikjes fruit kunt u zondag 29 oktober voor de ochtenddienst deponeren in manden voor in de hal van de kerk.
Een gift (om eventueel fruit bij te kopen) is ook zeer welkom. Dit jaar willen we het ingezamelde fruit bezorgen bij de Voedselbank.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk.
De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
Gemeenteavond
Noteert u alvast woensdagavond 15 november 2017 in uw agenda, nadere informatie volgt!
 
Voedselbank
In de maand oktober wil de Voedselbank graag pakken houdbare (gesteriliseerde) melk inzamelen. Melk is een basisproduct dat eigenlijk elke week thuishoort in de pakketten. Omdat de reservevoorraad geslonken is, graag nog een keer pakken houdbare melk.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Dagboekjes en dagboekkalenders “Dag in dag uit 2018” van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telefoon nummer 5338027.
De prijzen zijn € 5,90 voor het dagboek en € 9,95 voor de kalender. Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd.
Wilt u duidelijk uw adres noteren?
Met een hartelijk groet, Hans Duijm.