De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 5 november 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 89: 1 en 6 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”
 
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 32: 1, 2, 3 en 4 “Dit is een tijd van kleurenpracht” (Zingenderwijs)(melodie van Gezang 168 uit het Liedboek voor de Kerken)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied  459 “Lees je Bijbel, bid elke dag” (2x) (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Hebreeën 10: 19 - 25 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied  722: 1, 2 en 3 “Uw stem, Heer, hebben wij gehoord” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 “Ik geloof in God de Vader” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Zingen: Lied 382: 1 (Zanggr.), 2 (Allen) en 3 (Allen) “O alle gij dorstigen, kom tot de stromen” (NLB)
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
 
Over het Avondmaal
 
Zingen met de Zanggroep: Lied 45 “Die naar menselijke gewoonte”  Tafelgebed (Hofstadbundel)
 
Gemeenschap van brood en wijn
 
Tijdens de lopende viering zingen we:
Psalm 111: 1, 2, 3 en 6 “Van ganser harte loof ik Hem” NLB)
Lied “God de Heere is almachtig”: 1 en 2 (melodie van Lied 705 NLB)
 
Na de viering zingen we: Lied 378: 1 en 2 (Zanggroep), 3 (Allen), 4 (Zanggroep) en 5 (Allen)
“Sterk, Heer, de handen tot uw dienst” (NLB).
 
Dankgebed
 
Slotlied (staande): Lied “God de Heere is almachtig”: 3 (melodie van Lied 705 NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan met een warme groet van ons allen naar:
mevr. J. van den Bosch, Mendelssohnlaan 1A, tijdelijk verblijvend in Randerode,
en naar mevr. P. Kruitbosch, Hattemseweg 19
 
Zangdienst in De Hofstad
Vanavond om 19.00 uur
 
Kerstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het kerstnummer van De Hofstedeling kan worden ingeleverd t/m uiterlijk zondag 19 nov.
De kopij kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk. De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
Gemeenteavond
Noteert u alvast woensdagavond 15 november 2017 in uw agenda, nadere informatie volgt!
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
In oktober is al houdbare melk ingezameld, maar op korte tijd komt men toch te kort.
Daarom vragen we ook in november om pakken houdbare melk. Helpt u mee om de voorraad weer op peil te brengen? Het is hard nodig.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!