De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 12 november 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Wob Kuipers          

Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 93: 1 en 4 “De Heer is koning, Hij regeert altijd” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 213: 1, 2 en 4 “Morgenglans der eeuwigheid” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 96: 1 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 96: 1, 6 en 7 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 13: 24 - 30 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 756: 1, 4, 5 en 6 “Laat komen, Heer, uw rijk” (NLB)
 
Derde Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 - 21 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 755: 1 en 2 “Toch overwint eens de genade” (NLB)
 
We nemen afscheid van Henk en Sientje de Boer
Wij gedenken: Jan de Bruijn
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan met een warme groet van ons allen naar:
Dhr. H. Olthof naar de fam. de Bie.
 
Gemeenteavond
Op woensdagavond 15 november 2017 is er een gemeenteavond in De Hofstad.
Vanaf 7 uur is er koffie/thee en we starten om 19.30 uur in de kerkzaal.
Er staan belangrijke zaken op de agenda zoals oa. de resultaten van de gemeente enquête over hoe we in de toekomst gemeente willen zijn, de meerjaren begroting, de situatie na het vertrek van Gerdina Loeve.
Wilt u de resultaten van de enquête ontvangen schrijf dan uw naam op de lijst in de hal.
Deze gemeenteavond wordt rechtstreeks via Kerk-TV uitgezonden maar is niet, zoals de kerkdiensten, achteraf te bekijken!
Vanwege de voorbereidingen van de Bazaar as. zaterdag is het wat rommelig in de kerk, graag uw begrip daarvoor.
We rekenen op een goede opkomst.
De Kerkenraad.
 
Kerst Bazaar
Zaterdag 18 november is er weer de jaarlijkse kerstmarkt in de zalen van de Hofstad.
Maak het gezellig en kom met buren en kennissen tussen 10.00 en 15.00 uur naar De Hofstad
Geen inname goederen a.s. donderdag16 november
Johan Nieuwland Secretaris bazaarcommissie De Hofstad.
Kerstnummer De Hofstedeling
Kopij voor het kerstnummer van De Hofstedeling kan worden ingeleverd t/m uiterlijk zondag 19 no-vember. De kopij kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk. De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
Voedselbank
In de maand oktober wil de Voedselbank graag pakken houdbare (gesteriliseerde) melk inzamelen. Melk is een basisproduct dat eigenlijk elke week thuishoort in de pakketten. Omdat de reservevoor-raad geslonken is, graag nog een keer pakken houdbare melk.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
Dagboekjes en dagboekkalenders “Dag in dag uit 2018” van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telefoon nummer 5338027.
De prijzen zijn € 5,90 voor het dagboek en € 9,95 voor de kalender. Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd.
Wilt u duidelijk uw adres noteren?
Met een hartelijk groet, Hans Duijm