De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 19 november 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. W. van Asselt             Organist: Dhr. M. Woning 
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 84: 1, 3 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer” (NLB)
 
Stil Gebed
 
Bemoediging en Groet en Klein Gloria
 
Zingen Lied 364: 1, 4, 6   “Hoor Gij ons aan” (NLB)
 
Parafrase 10 geboden (1)
 
Zingen Psalm 119: 12    “Ik klem mij vast aan uw getuigenis” (NLB)
 
Parafrase 10 geboden (2)
 
Zingen Psalm 119: 66   “Geef leven aan mijn ziel” (NLB)
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 
We zingen het kinderlied “Lied van het Licht” en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Genesis 28: 10-22

Zingen Lied 695: 1, 2, 3   “Heer, raak mij aan met uw adem” (NLB)
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 38-39
 
Zingen Lied 695: 4, 5   “Kom en doorstraal mijn dagen” (NLB)
 
Verkondiging
 
Muzikaal meditatief moment
 
Zingen Lied 90A : 1, 2, 4, 6   “o God die droeg ons voorgeslacht” (NLB)
 
Gebeden
 
Aankondiging inzameling van de gaven
De kinderen komen terug uit de nevendienst
 
Zingen Lied 425  “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan met een warme groet van ons allen naar:
dhr. A. van der Horst en naar mevr. W. Vunderink.
 
Kerstnummer De Hofstedeling
Zondag 19 november (vandaag) is de laatste dag waarop u, jij nog kopij kunt voor het kerstnummer kunt inleveren op mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
In oktober is al houdbare melk ingezameld, maar op korte tijd komt men toch te kort.
Daarom vragen we ook in november om pakken houdbare melk.
Helpt u mee om de voorraad weer op peil te brengen? Het is hard nodig.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Dagboekjes en dagboekkalenders “Dag in dag uit 2018” van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telefoon nummer 5338027.
De prijzen zijn € 5,90 voor het dagboek en € 9,95 voor de kalender. Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd.
Wilt u duidelijk uw adres noteren?
Met een hartelijk groet, Hans Duijm