De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op 1e Advent, zondag 3 december 2017 om 10.00 uur
 
Voorganger: ds. Bert Kruit      Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 86: 4 en 5 (NLB)
 
We steken de Advent kaars aan en aandacht voor de kerststal
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed Lied 439: 1 (NLB)
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 
We zingen het projectlied en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Psalm 89: 1 – 12 (NBV)
 
Zingen Psalm 89: 1 en 2 (NLB)
 
Schriftlezing: Mattheus 8: 23 – 27 (NBV)
 
Zingen Psalm 89: 3 (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen Lied 917: 1, 5, 6 (NLB)
 
Gebeden
 
Aankondiging inzameling van de gaven
De kinderen komen terug uit de nevendienst
 
Zingen Lied 416 (NLB)
 
Zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 december om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Drs. Kees Bulens 
Organist      : Bert Riphagen
Koor            : Chr. Mannenkoor “Looft de Heere”   uit Vaassen  o.l.v. Freddy Veldkamp
Piano          : Wilco Veldman
Koster         : Wouter Visscher
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 607: 1 en 5 (Hemel Hoog) 
Koor: ALLES WORDT ER ANDERS VAN
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang : Psalm  98: 1 en 2 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  PIE JESU
 
Gebed
 
Koor:  DIERB’RE HEILAND MIJN VERLOSSER
 
Samenzang : Gezang 147: 1, 3 en 5 (Hervormde  Bundel 1938) 
 
Schriftlezing: Matteüs 11: 1 - 11
 
Samenzang: Lied 791: 1, 2, 5 en 6 
 
Koor: O LIEFDE GODS ONEINDIG GROOT
 
Samenzang: Lied 218: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
 
Koor: IN HIS LOVE
 
Gebeden
 
Koor: ZEGEN ONS AL GOEDE
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: "Weet gij hoeveel heldere sterren aan de blauwe hemel staan"
 
Koor: SPIRIT OF THE LIVING GOD
 
Samenzang: Lied 425 (2X)
 
Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 7 januari 2018.
- Koor        : The New Generation uit  Apeldoorn  o.l.v. Tatiana Laryna
- Organist  : Bert Riphagen, Voorganger: Drs. Kees Bulens,  Koster: Wouter Visscher
 

                 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Puts en bij mevr. C.M. Veldhoen.
 
Oliebollenactie Zondag Avond Gespreksgroep
Ook dit jaar (alweer voor de 25e keer) gaat de ZondagAvondGespreksgroep eind december weer oliebollen bakken voor Canzibe, een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die hulp verleent op het gebied van gezondheidszorg in Zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit een christelijk perspectief. Door projecten op te zetten met de lokale bevolking worden basisbehoeften voor meer mensen bereikbaar.
Jan Veltman is lid van De Hofstad en tevens bestuurslid van Canzibe.
In Zuidelijk Afrika wonen veel mensen ver van het ziekenhuis. Ambulances zijn er niet dus moet men wel 20 tot 50 kilometer lopen. Een fietsambulance biedt uitkomt. De opbrengst van deze oliebollenactie is voor een fietsambulance!
Na de dienst worden flyers uitgereikt over de wijze van bestellen, prijzen e.d.
We hopen dat wij (en Canzibe) ook dit jaar weer op u rekenen, want het succes van de oliebollenactie is natuurlijk afhankelijk van het aantal bestellingen.
De ZAG-bakkers