De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Dankdienst op 2e Advent, zondag 10 december 2017 om 10.00 uur
Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE)

Voorganger: ds. Albert Roodenburg      Organist: Bert Riphagen
M.m.v.: Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor
Ben van der Velden
 

Orgelspel

Het refrein van het lied: “Niemand leeft alleen maar voor zichzelf” wordt even geoefend !

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt voor de dienst: “Boedy Himja”
(Vertaling: De Naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid !)

Welkomstwoord namens de kerkenraad
De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 24: 1, 3 en 5 “De aarde en haar volheid zijn” (NLB)

Bemoediging en groet

De Adventskaarsen worden aangestoken
We kijken en luisteren naar het lied “Dag ster, grote ster” (via YouTube)

Korte inleiding op deze dankdienst

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt het lied “Svjat Svjat”
(Vertaling: Heilig, heilig, heilig is de Heer. Hemel en aarde zijn vol van uw glorie.)

Gebed

Aandacht voor de kinderen en een kort interview met Ben van der Velden

De kinderen gaan na het zingen van het Projectlied naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Psalm 103: 1 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38 (uit de NBV)

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt het lied: “Slava Vtsnich Bogu”
(Vertaling: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.)

Verkondiging

Zingen: “Niemand leeft alleen maar voor zichzelf”: Ben van der Velden zingt de coupletten, de gemeente zingt het refrein.

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt de liederen “Njebo Zjemlja” (Vertaling: Christus is geboren,
God werd mens ! Engelen zingen, herders komen. Zie toch dit wonder !)
en “Tebe Pojem” (Vertaling: Wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, Heer onze God.).

Slotlied (staande): Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel: Het koor verlaat na de kerkenraad als eerste de kerkzaal.

Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk en garderobe waarvoor u en jullie van harte zijn uitgenodigd !
Na het koffiedrinken zingt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor nog enkele volksliederen.
Ook is er een presentatie over de WHOE in de kerkzaal.

We wensen u en jullie een hele gezegende zondag toe! 
 

                 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. K. van Zijverden en bij dhr. en mevr. Burgwal.
 
‘Heel Zuid viert Kerst rondom Serious Request’
Ook dit jaar vieren we samen met Mudanthe kerst in De Hofstad op zondag 24 december.
We houden rekening met de afsluiting van Serious Request, dit jaar in Apeldoorn, en daarom beginnen we ‘s-middags om 15.00 uur.
Vanaf 14.30 uur mag iedereen binnenlopen.
Rondom het thema Serious Request komen we samen in de versierde kerkzaal om met jong en oud mooie kerstliederen te zingen en om naar het kerstevangelie en een prachtig kerstverhaal te luisteren.
Tijdens de viering mogen de kinderen, samen met de muzikanten van Mudanthe, muziek maken met bellen, trommels en nog veel meer instrumenten!
Dominee Albert Roodenburg is onze voorganger in de kerstviering.
Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers!
Kom dus met de kinderen, als gezin, met ouders en grootouders, buren en vrienden!
(Mocht u slecht ter been zijn en geen vervoer hebben: voor de autodienst kunt u contact opnemen met Arie Bogerd tel. 5334870)

Oliebollenactie Zondag Avond Gespreksgroep

Ook dit jaar (alweer voor de 25e keer) gaat de ZondagAvondGespreksgroep eind december weer oliebollen bakken voor Canzibe, een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die hulp verleent op het gebied van gezondheidszorg in Zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit een christelijk perspectief. Door projecten op te zetten met de lokale bevolking worden basisbehoeften voor meer mensen bereikbaar.
Jan Veltman is lid van De Hofstad en tevens bestuurslid van Canzibe.
In Zuidelijk Afrika wonen veel mensen ver van het ziekenhuis. Ambulances zijn er niet dus moet men wel 20 tot 50 kilometer lopen. Een fietsambulance biedt uitkomt. De opbrengst van deze oliebollenactie is voor een fietsambulance!
Na de dienst worden flyers uitgereikt over de wijze van bestellen, prijzen e.d.
We hopen dat wij (en Canzibe) ook dit jaar weer op u rekenen, want het succes van de oliebollenactie is natuurlijk afhankelijk van het aantal bestellingen.
De ZAG-bakkers
 
Inname Bazaar
De laatste inlevering voor bazaargoederen in 2017 is donderdag 14 december.
In 2018 start de inzameling weer op donderdag 18 januari van 19.00 - 20.00 uur
Secretaris bazaarcommissie Johan Nieuwland
 
Wijziging Handje Hulp
Na jarenlang bij hen in goede handen te zijn geweest, hebben Wouter Kerst en Lydia Fransen aangegeven te willen stoppen met het organiseren van Handje Hulp.
Omdat de diaconie het belangrijk vindt, dat deze vorm van omzien naar elkaar blijft bestaan, willen we Handje Hulp graag laten voortbestaan. We brengen daarbij nog wel eens onder uw aandacht, dat dit ècht bestemd is voor kleine karweitjes. En niet voor bijvoorbeeld het onderhoud van een complete tuin, of het behangen/schilderen van kamers.
U kunt uw aanvraag insturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 5417616 of 5336518.
Per aanvraag zal de diaconie bekijken of hulp geboden kan worden.
 
Help de Voedselbank helpen
Opnieuw is als product van de maand gekozen voor houdbare melk.
De laatste weken lukte het niet om elke keer een pak melk mee te geven in de pakketten.
De Voedselbank vindt het heel belangrijk om wekelijks melk in het pakket te doen.
Vandaar dat ook in de maand december voor houdbare melk is gekozen.
We hopen op een goede opbrengst.

Voorstelling voor kinderen

Op 15 december speelt ’t Theaterhuys de voorstelling: "Je bent wat je eet"
Een voorstelling over eten en leven

Tom staat voor veel dilemma's.
Gelukkig krijgt hij hulp van twee stemmetjes in zijn hoofd.
Gaat het Tom lukken om de verleiding van het snoep te weerstaan? Waar kiest hij voor: voor de snelle suikers of voor de groenten en het fruit?

Waar: theaterzaal dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, ingang bibliotheek
Wanneer: 15 december om 15.30 uur
Wie: kinderen tussen de 3 en 9 jaar en hun (groot)ouders / verzorgers
Kosten: geen