De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de doopdienst op 3e Advent, zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: Naud Hein van Kampen

Voorganger: ds. Albert Roodenburg      Organist: Marc Woning       Pianiste: Elise Reefhuis
 

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad
De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Lied 91a: 1 en 2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
We steken de Adventskaarsen aan
 
Aandacht voor de Kerststal
 
Zingen: Lied “Dag ster, grote ster” (via YouTube)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Psalm 91: 1 - 4 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 292: 1, 3 en 4 “Ik zal er zijn voor jou” (Evangelische Liedbundel) (Tijdens het naspel wordt Naud de kerk binnengebracht)

Over de Heilige Doop
 
 
Zingen: Lied 347: 1 en 2 “Here Jezus, wij zijn nu” (NLB)
 
Doopvragen
 
Bediening van de Heilige Doop

Vraag aan de gemeente (staande): Gemeente, u hebt gehoord dat de ouders op de vragen hun ja-woord hebben uitgesproken en u bent getuige geweest van de doop.
Wilt u ook Naud Hein van Kampen in uw midden ontvangen, wilt u voor hem een huis van levend geloof zijn,
waar hij zich welkom weet, en wilt u naar vermogen de ouders terzijde staan om hem in woord en daad te bewaren bij het geloof van de gemeente ?
Gemeente antwoordt: Ja.
 
Zingen (staande): Lied 415: 1 “Zegen ons, Algoede” (NLB)

Overhandiging van de doopkaars
 
We lopen naar de doopnis en we luisteren naar het lied “Zeg mama” van Elly en Rikkert (via YouTube)
 
Overhandiging van de doopkaart
 
Gedicht
 
We luisteren naar het projectlied van de Kindernevendienst (De kinderen gaan naar de Kindernevendienst en Naud wordt weggebracht)

Gebed

Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 56 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 157a: 1 en 4 “Mijn ziel maakt groot de Heer” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 433: 1 en 5 “Kom tot ons, de wereld wacht” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 440: 1 en 2 “Ga, stillen in den lande” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

                 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Kruiskamp en dhr. F. v. Gerner
 
Uitnodiging Kerstviering 18 december 2017
‘ZIJN NAAM IS WONDERBAAR…’
Andreaskerk, Anklaarseweg 185 om 19.00 uur
Interkerkelijke bijbelkringen voor mensen meteen verstandelijke beperking in Apeldoorn

Kerkbalans 2018
Voor de 46e keer vindt van 20 januari tot en met 4 februari 2018 de Actie Kerkbalans plaats.
Het motto is dit jaar "Geef voor je Kerk”.
De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.
De financiële doelstelling voor 2018 van PKN wijkgemeente De Hofstad is dat wij financieel in balans willen zijn.
Met andere woorden, de inkomsten moeten onze jaarlijkse uitgaven dekken.
Aangezien de inkomsten bepalen hoeveel wij kunnen uitgeven hechten wij er veel waarde om ook tijdens de Actie Kerkbalans alles in het werk te stellen om tot een maximale opbrengst te komen.
Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Wim Eggink, Wim van de Hel, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende.
Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen.
De wegbrengenveloppen zullen op vrijdagavond 19 januari 2018 vanaf 19.00 uur in de hal van De Hofstad worden afgegeven, waarbij ook nadere instructie volgt. Daarnaast kan evenals als vorig jaar een ieder, onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig even bijpraten, eventueel ervaringen uitwisselen en wellicht nieuwe ideeën opdoen.
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 2 februari 2018 in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.
Inmiddels zijn al een aantal oude getrouwen telefonisch of via de email benaderd en hebben velen hun medewerking toegezegd.

Lijkt het u ook leuk om iets met geldwerving en/of het opmaken van flyers of andere informatiematerialen te doen. !!
U bent bij deze uitgenodigd om mee te helpen.

Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad,
Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans
 
‘Heel Zuid viert Kerst rondom Serious Request’
Ook dit jaar vieren we samen met Mudanthe kerst in De Hofstad op zondag 24 december.
We houden rekening met de afsluiting van Serious Request, dit jaar in Apeldoorn, en daarom beginnen we ‘s-middags om 15.00 uur.
Vanaf 14.30 uur mag iedereen binnenlopen.
Rondom het thema Serious Request komen we samen in de versierde kerkzaal om met jong en oud mooie kerstliederen te zingen en om naar het kerstevangelie en een prachtig kerstverhaal te luisteren.
Tijdens de viering mogen de kinderen, samen met de muzikanten van Mudanthe, muziek maken met bellen, trommels en nog veel meer instrumenten!
Dominee Albert Roodenburg is onze voorganger in de kerstviering.
Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers!
Kom dus met de kinderen, als gezin, met ouders en grootouders, buren en vrienden!
(Mocht u slecht ter been zijn en geen vervoer hebben: voor de autodienst kunt u contact opnemen met Arie Bogerd tel. 5334870)

Oliebollenactie Zondag Avond Gespreksgroep

Ook dit jaar (alweer voor de 25e keer) gaat de ZondagAvondGespreksgroep eind december weer oliebollen bakken voor Canzibe, een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die hulp verleent op het gebied van gezondheidszorg in Zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit een christelijk perspectief. Door projecten op te zetten met de lokale bevolking worden basisbehoeften voor meer mensen bereikbaar.
Jan Veltman is lid van De Hofstad en tevens bestuurslid van Canzibe.
In Zuidelijk Afrika wonen veel mensen ver van het ziekenhuis. Ambulances zijn er niet dus moet men wel 20 tot 50 kilometer lopen. Een fietsambulance biedt uitkomt. De opbrengst van deze oliebollenactie is voor een fietsambulance!
Na de dienst worden flyers uitgereikt over de wijze van bestellen, prijzen e.d.
We hopen dat wij (en Canzibe) ook dit jaar weer op u rekenen, want het succes van de oliebollenactie is natuurlijk afhankelijk van het aantal bestellingen.
De ZAG-bakkers
 
Wijziging Handje Hulp
Na jarenlang bij hen in goede handen te zijn geweest, hebben Wouter Kerst en Lydia Fransen aangegeven te willen stoppen met het organiseren van Handje Hulp.
Omdat de diaconie het belangrijk vindt, dat deze vorm van omzien naar elkaar blijft bestaan, willen we Handje Hulp graag laten voortbestaan. We brengen daarbij nog wel eens onder uw aandacht, dat dit ècht bestemd is voor kleine karweitjes. En niet voor bijvoorbeeld het onderhoud van een complete tuin, of het behangen/schilderen van kamers.
U kunt uw aanvraag insturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 5417616 of 5336518.
Per aanvraag zal de diaconie bekijken of hulp geboden kan worden.
 
Help de Voedselbank helpen
Opnieuw is als product van de maand gekozen voor houdbare melk.
De laatste weken lukte het niet om elke keer een pak melk mee te geven in de pakketten.
De Voedselbank vindt het heel belangrijk om wekelijks melk in het pakket te doen.
Vandaar dat ook in de maand december voor houdbare melk is gekozen.
We hopen op een goede opbrengst.