De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 januari om 10.30 uur in De Hofstad
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1 en 6 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 919: 1 en 4 “Gij die alle sterren houdt” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Psalm 72: 7 “Laat ons de grote naam bezingen” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 444: 1, 2, 4 en 5 “Nu daagt het in het oosten” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 526: 1 “Juich voor de koning van de Joden” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 489: 1 en 2 “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB) (Melodie van Lied 601 NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 913: 1 en 3 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 7 januari om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Drs. Kees Bulens, 
Organist:       Bert Riphagen, 
Koor:             The New Relations uit  Apeldoorn  o.l.v. Tatiana Laryna, 
Koster:           Wouter Visscher
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang:   Lied: Blowing in the wind: 1, 4 en 5
 
Koor: GIVE US PEACE
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang :  Lied 413: 1, 3 en 4 (Evangelische liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  THIS LITTLE LIGHT OF MINE
 
Gebed
 
Koor:  LAAT HET ANDERS ZIJN
 
Samenzang :  Lied 799: 1 en 6  
          
Schriftlezing: Marcus 1: 1 - 11
 
Samenzang: Lied 120: 1, 2 en 3 (Joh. de Heer) 
 
Koor:    MIJN HOOP EN MIJN KRACHT
 
Samenzang:  Lied 753: 1, 5 en 6
    
Koor: WE WON’T GIVE UP
 
Gebeden
 
Koor: HE KNOWS MY NAME
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: You Raise me Up
 
Koor: I FEEL THE SPIRIT
 
Samenzang:   Lied 501: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
 
Zegen  3x "Amen"
                      
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 februari 2018.
- Koor         :  Het Grote Kerk Koor  Apeldoorn  o.l.v. Johan Bredewout
- Organist    :  Bert Riphagen,  Voorganger: Ds. B. Kruit,  Koster: Wouter Visscher
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens ons allen naar:
mevr. S. Terpstra en naar mevr. G. Wouters.
 
Help de Voedselbank helpen
In januari wordt koffiemelk het product van de maand.
We hopen van harte dat u in 2018 blijft meedoen aan de inzameling voor de Voedselbank,
want nog steeds zijn vele Apeldoorners voor hun dagelijks eten (mede) afhankelijk van de Voedselbank.
De diaconie van De Hofstad.
 
Inname Bazaar
In 2018 start de inzameling weer op donderdag 18 januari van 19.00 - 20.00 uur
Secretaris bazaarcommissie Johan Nieuwland
 
Wijziging Handje Hulp
Na jarenlang bij hen in goede handen te zijn geweest, hebben Wouter Kerst en Lydia Fransen aangegeven te willen stoppen met het organiseren van Handje Hulp.
Omdat de diaconie het belangrijk vindt, dat deze vorm van omzien naar elkaar blijft bestaan, willen we Handje Hulp graag laten voortbestaan. We brengen daarbij nog wel eens onder uw aandacht, dat dit ècht bestemd is voor kleine karweitjes. En niet voor bijvoorbeeld het onderhoud van een complete tuin, of het behangen/schilderen van kamers.
U kunt uw aanvraag insturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 5417616 of 5336518.
Per aanvraag zal de diaconie bekijken of hulp geboden kan worden.
 
Kerkbalans 2018
Voor de 46e keer vindt van 20 januari tot en met 4 februari 2018 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar  "Geef voor je Kerk”. De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.
De financiële doelstelling voor 2018 van PKN wijkgemeente De Hofstad is dat wij financieel in balans willen zijn. Met andere woorden, de inkomsten moeten onze jaarlijkse uitgaven dekken.
Aangezien de inkomsten bepalen hoeveel wij kunnen uitgeven hechten wij er veel waarde om ook tijdens de Actie Kerkbalans alles in het werk te stellen om tot een maximale opbrengst te komen.
Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Wim Eggink, Wim van de Hel, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende.
Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen.
De wegbrengenveloppen zullen op vrijdagavond 19 januari 2018 vanaf 19.00 uur in de hal van De Hofstad worden afgegeven, waarbij ook nadere instructie volgt. Daarnaast kan evenals als vorig jaar een ieder, onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig even bijpraten, eventueel ervaringen uitwisselen en wellicht nieuwe ideeën opdoen.
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 2 februari  2018 in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.
Inmiddels zijn al een aantal oude getrouwen telefonisch of via de email benaderd en hebben velen hun medewerking toegezegd.
Lijkt het u ook leuk om iets met geldwerving en/of het opmaken van flyers of andere informatiematerialen te doen. !!
U bent bij deze uitgenodigd om mee te helpen.
Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad,
Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans