De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 14 januari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger :  ds. Albert Roodenburg               Organist:       Wob Kuipers                     Koster:          Ruud Kelderman
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1 en 2 “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 528: 1 en 5 “Omdat Hij niet ver wou zijn” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Romeinen 12: 6 - 16 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 528: 4 “Wil daarom elkander doen” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 83: 1 en 4 en het refrein “Als je geen liefde hebt voor elkaar” (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Numeri 20: 2 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 655: 1 en 4 “Zing voor de Heer een nieuw gezang” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 1 - 11 (uit de NBV)

Zingen: Lied 526: 4 “Juich voor de koning van de volken” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 791: 1 (Allen), 4 (Mannen), 5 (Vrouwen) en 6 (Allen) “Liefde, eenmaal uitgesproken” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 146a (!): 1 en 2 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens ons allen naar:
Mevr. G. Bogerd en naar mevr. L. Kroodsma,.
 
Help de Voedselbank helpen
In januari wordt koffiemelk het product van de maand.
We hopen van harte dat u in 2018 blijft meedoen aan de inzameling voor de Voedselbank,
want nog steeds zijn vele Apeldoorners voor hun dagelijks eten (mede) afhankelijk van de Voedselbank.
De diaconie van De Hofstad.
 
Inname Bazaar
In 2018 start de inzameling weer op donderdag 18 januari van 19.00 - 20.00 uur
Secretaris bazaarcommissie Johan Nieuwland
 
Hartelijke dank
Langs deze weg willen wij u graag bedanken voor de vele, lieve en warme woorden van felicitaties en kaarten bij onze huwelijksjubilea.
Het voelt fijn aan om bij z’n warmte gemeente te zijn.
Fam. Westerveld
Fam. Heij
Fam. Freriks
Fam. Visser
 
Actie Kerkbalans 2018
Officieel gaat de Actie Kerkbalans volgende week zaterdag 20 januari van start.
As vrijdag de 19e verzoeken wij de zogeheten ‘lopers’ hun bescheiden tussen 19.00 en 20.30 uur op te halen in de hal van De Hofstad.
Helaas komen we nog een achttal medewerkers (lopers) tekort om enveloppen weg te brengen. Wij hebben de wijken zodanig ingedeeld dat u maximaal 15 adressen hoeft te bezoeken.
De Hofstadgemeente heeft ons nog nooit in de steek gelaten en wij hopen dat dit ook nu niet het geval zal zijn.
Na afloop van de dienst van zondag 14 januari zouden willen wij graag de namen van vier welwillende gemeenteleden noteren.
Ook zullen we heel erg graag nog een paar reserves verwelkomen. Voor opgaven staan in de hal, voor zover zij de dienst hebben bijgewoond, Wim van de Hel, Jos van den Oetelaar, Reyn de Niet, Johan Nieuwland en Jan Beeuwkes
Wij wensen al onze lopers veel succes bij het uitermate belangrijke werk dat zij overhebben voor De Hofstad en we hopen voor hen op de meest gunstige weersomstandigheden.

Namens de Commissie Kerkbalans,
Jan Beeuwkes, coördinator.
 
Samen winters eten….. zondag 28 januari om 17 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook? Misschien heeft u hier in de winter juist wel extra behoefte aan!
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes stamppot gerecht, vindt u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 28 januari?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen dat we u mogen begroeten op 28 januari!!

Team activiteiten Pastoraat