De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 21 januari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger :  ds. Albert Roodenburg               Organist:  Marc Woning                     Koster:  Wouter Visscher
 
Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 2 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 287: 1 “Rond het licht dat leven doet” (NLB)

Inleiding op het thema van de Week van Gebed

Aanroeping van de Heilige Geest

V.: Samen met de christenen van de Cariben
roepen we de Heilige Geest aan
om ons hart in vuur en vlam te zetten
bij ons gebed voor de eenheid van de kerk.
Geest van God verenig ons, uw dienaren,
schenk ons een band van eenheid.
A.: Kom, Heilige Geest !
V.: Leer ons om te bidden.
A.: Kom, Heilige Geest !
V. Bevrijd ons van de slavernij van de zonde.
A.: Kom, Heilige Geest !
V.: Kom ons te hulp in onze zwakheid.
A.: Kom, Heilige Geest !
V.: Maak ons opnieuw tot uw kinderen.
A.: Kom, Heilige Geest !

Woorden van genade en leven: Romeinen 8: 14 - 17 (uit de NBV)

Zingen: Lied 287: 2 “Rond het boek van zijn verbond” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 459 “Lees je Bijbel, bid elke dag” (2x) (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Exodus 15: 1 - 6 en 20 - 21 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 9 “Jubel God ter eer” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 9: 18 - 19 en 23 - 26 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 970: 1, 2 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Wij gedenken:

Waltraud Lampenscherf - Schwarz
Geboren: 8 februari 1935 Overleden: 19 december 2017

Gré Reezigt - van Huigenbosch
Geboren: 21 november 1927 Overleden: 23 december 2017

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Wij beantwoorden de verschillende voorbeden door met elkaar te bidden:
Allen: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 869: 1 en 5 “Lof zij de Heer, ons hoogste goed” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens ons allen naar:
Mevr. H. Schuitema en mevr. Uding
 
Help de Voedselbank helpen
In januari wordt koffiemelk het product van de maand.
We hopen van harte dat u in 2018 blijft meedoen aan de inzameling voor de Voedselbank,
want nog steeds zijn vele Apeldoorners voor hun dagelijks eten (mede) afhankelijk van de Voedselbank.
De diaconie van De Hofstad.
  
Actie Kerkbalans 2018
De commissie geldwerving van De Hofstad is op dit moment nog dringend op zoek naar vrijwilligers die in de week van 20 januari t/m 2 februari 2018 enveloppen wil afgeven en ophalen voor de Aktie Kerkbalans 2018.
Wij komen nog lopers tekort voor de volgende straten:

Straat Aantal enveloppen
Arnhemseweg, nrs. 135 t/m 211 en 144 t/m 240 15
Groenlingweg en Wielewaal 13
Merellaan en Sperwerlaan 9
Schimmelpenninck- en G. Borgesiusstr. 14
Abr. Kuyperstraat en Donker Curtisstraat 8
1e Wormenseweg 210 t/m 240 en 223 t/m 241 en
Van Slingerlandlaan
12
Arnhemseweg 272 t/m 412 en 243 t/m 277 en
De Veste
10
Oude Beekbergerweg >139 en >144 18
De Zeis 9
Goudstraat en Platinastraat 14
Hoenderparkweg en Mangaanstraat 9
Transformatorhof en Hendrik Felsstraat 10
 
U bent echt gemiddeld niet meer dan 3 tot 4 uur bezig voor het afgeven en ophalen.
Mocht u willen helpen om dit belangrijke werk te doen, meldt u zich dan aan.
U kunt met mij contact opnemen via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mij of een ander commissielid van de commissiegeldwerving (Wim van de Hel, Johan Nieuwland, Reyn de Niet of Jos van den Oetelaar) na de dienst van zondagmorgen aanmelden.
Alvast bedankt.

Namens de commissie geldwerving

Jan Beeuwkes
 
Samen winters eten….. zondag 28 januari om 17 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook? Misschien heeft u hier in de winter juist wel extra behoefte aan!
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes stamppot gerecht, vindt u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 28 januari?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen dat we u mogen begroeten op 28 januari!!

Team activiteiten Pastoraat