De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondags 28 januari 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied 286:1 & 2 “Waar de mensen dwalen in het donker”
Stil gebed
 
'Onze hulp'-
         voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
          allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
Aansluitend lied 286:3 “Waar de mensen dwalen in het donker”
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met:“Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt
                                                                                        “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Aansluitend 488A: “Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.”
 
Gedicht
 
Zingen: lied 289 1,2 & 3 “Heer het licht van Uw liefde schittert”
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Aandacht voor de kinderen
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
1e Schriftlezing: Genesis 17:1-8
 
Zingen: lied 912: 1,2, 3 en 6 “Neem mijn leven laat het Heer”
 
2e Schriftlezing: Johannes 1:1-4 en Johannes 8:1-11
 
Zingen: lied uit de Hofstad bundel:  "Samen in de naam van Jezus"
 
Overdenking:  “verbonden zijn”
 
Kort muzikaal intermezzo door de organist
 
Zingen: lied uit de Hofstad bundel:  "Mijn Jezus ik hou van U"
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, “Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 634: 1 & 2 “U zij de glorie”
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens ons allen naar:
Dhr. H. van Amersfoort, naar mevr. H. Stegeman en dhr. G. Mulder.
 
Inleveren kopij Paasnummer De Hofstedeling
Pasen valt vroeg dit jaar. Wij willen u, jou vragen om kopij voor dit nummer spoedig aan te leveren. De uiterste datum inleveren kopij is uiterlijk t/m zondag 25 februari.
Als redactie hanteren we nu echt deadline = deadline, de bestanden graag in Word of Open Office (svp geen pdf-bestand).
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie
 
Help de Voedselbank helpen
In februari wordt het product van de maand: blikken vlees of vis.
Dat zijn producten die de Voedselbank bijna nooit krijgt van winkels en groothandels.
We hopen weer op uw royale bijdrage.
Namens de (klanten van de) Voedselbank hartelijk dank.
De diaconie.