De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de “Anders dan anders” dienst op zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur  in De Hofstad
 
                                                              Thema: “Liefde is . . .”
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg                Organist: dhr. M. Woning               Koster: dhr. R. Muijs
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein
                                            “Heer, uw licht en uw liefde schijnen” (Evangelische Liedbundel)
Bemoediging en groet
 
Korte inleiding op het thema: “Liefde is . . .”
 
Gebed
 
We lezen uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13: 1 - 13 (uit de NBV)
 
Stilte . . .
 
Aandacht voor de kinderen: “Liefde is . . .”
 
Zingen:
Lied 422: 1, 2 en 4 en het refrein “Als je geen liefde hebt voor elkaar” (Ev. Liedb.)
- Lied 636: 1, 2 en 3 “Liefde is licht, opnieuw geboren” (NLB)
- Lied 226: 1 en 2 en het refrein “Heer, ik kom tot U” (Evangelische Liedbundel)
 
We gaan kort met elkaar in (geloofs)gesprek aan de hand van de vragen:
- Wat is liefde voor jou / u ?
- Wat zou je / u zelf invullen bij “Liefde is . . .” ?
 
Korte overdenking
 
Zingen:
Lied 838: 3 en 4 “Leer ons het goddelijk beleid” (NLB)
- Psalm 116: 1, 3 en 8 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” (NLB)
- Lied 617a: 1, 2 en 3 en het refrein “Tienduizend redenen” (Hemelhoog)
Gebed
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 838: 1 en 2 “O grote God die liefde zijt” (NLB)
 
Heenzending en zegen
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. A. Bosman en bij mevr. G. van Zeumeren.
 
Kopij Paasnummer De Hofstedeling
Over 2 weken is de sluitingsdatum van het inleveren van de kopij.
Stuur nu alvast kopij in!
Deze kan gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie
 
Help de Voedselbank helpen
In februari wordt het product van de maand: blikken vlees of vis.
Dat zijn producten die de Voedselbank bijna nooit krijgt van winkels en groothandels.
We hopen weer op uw royale bijdrage.
Namens de (klanten van de) Voedselbank hartelijk dank.
De diaconie.
 
40-dagentijd mededelingen
- Voor diegene die een 40-dagentijdkalender heeft besteld: Vandaag kunt u de bestelde kalender
  ophalen na de dienst.
- De spaardoosjes voor de 40-dagentijd zullen op zondag 18 februari worden uitgedeeld. 
Op zondag 1 april zullen ze weer worden ingenomen.
De ZWO-commissie
 
Vakantieweek Mechelen 2018
Om de 2 jaar adopteert De Hofstad een vakantieweek van Het Vakantiebureau.
Ook dit jaar is dat weer het geval, nl. van 15 t/m 22 september gaan we naar Mechelen (Limburg) en verzorgen een vakantieweek voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie.
Als Hofstad gemeente, leveren we dus de vrijwilligers, het gaat om verschillende taken zoals o.a. verzorgende, huishoudelijke medewerk(st)er en verpleegkundigen.
Heb je vragen, schiet ons aan, of mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bel (0636050707) Ad.
Kom je ons team versterken, meld je dan aan?
Alvast hartelijk dank,
het kernteam, Elly Kelderman, Lilian vd Oetelaar, Albert Ruiter, Ad Heij