De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 18 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A. Roodenburg             Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 91: 1 en 5 “Heil hem wien God een plaats bereidt” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 275: 1 en 2 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB)
 
Gebed
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Pasen is een nieuw begin” 
 
Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17 (uit de NBV)
Zingen: Psalm 25: 4 “God is goed, Hij is waarachtig” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 12 - 15 (uit de NBV)
Zingen: Lied 539: 1, 2, 3, 4 en 5 “Jezus, diep in de woestijn” (NLB)
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Zingen: Lied “Al wat ademt moet nu zwijgen” (melodie van Lied 1008 NLB)
1. Al wat ademt moet nu zwijgen,
om het wonder te verstaan,
alle zorgen overstijgen,
van het alledaags bestaan,
want met zegenende handen,
draagt de Heer Zijn liefde aan.

2. Hij gaf Zich aan ons verloren,
Hij, die engelen gebood,
onder ons als mens geboren,
uit Maria’s moederschoot,
geeft Zich nu aan Zijn getrouwen,
deelt Zich uit als hemels brood.

3. Alles moet zich voor Hem buigen,
nu God onder mensen woont,
met de engelen getuigen,
zingen op verhoogde toon:
Heilig, heilig, driemaal heilig!
Hoseanna voor de Zoon!
 
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
We kijken naar een filmpje over de collecte, aansluitend collecte onder orgelspel en slotlied.
 
Slotlied (staande): Lied 575: 1 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
                                       Er is deze zondag weer een “miniconcert” na de dienst
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. J. Streefkerk, naar dhr. G. van Looyengoed en naar mw. I. Buitenhuis.
 
Wie zingt mee?
De bedoeling is om in de 40-dagentijd elke zondag een onbekend lied voor te zingen.
Het lied heeft betrekking op de schriftlezing van die zondag.
Oefenen na een dienst en nog eens voor de daarop volgende dienst waarin we zingen.
Je hoeft niet elke zondag mee te zingen.
Vragen en opgave bij Jan Veltman in de hal.
 
Kopij Paasnummer De Hofstedeling
Over 2 weken is de sluitingsdatum van het inleveren van de kopij.
Stuur nu alvast kopij in!
Deze kan gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie
 
Help de Voedselbank helpen
In februari wordt het product van de maand: blikken vlees of vis.
Dat zijn producten die de Voedselbank bijna nooit krijgt van winkels en groothandels.
We hopen weer op uw royale bijdrage.
Namens de (klanten van de) Voedselbank hartelijk dank.
De diaconie.
 
40-dagentijd mededelingen
De spaardoosjes voor de 40-dagentijd zullen vandaag uitgedeeld. 
Op zondag 1 april zullen ze weer worden ingenomen.
De ZWO-commissie