De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie Biddag voor gewas en arbeid op woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg    Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 225: 1 en 2 “Zingen wij van harte zeer” (NLB)
 
Gebed
 
Eerste Schriftlezing: Prediker 3: 1 - 15 (uit de NBV)
 
Zingen (staande): Lied 845: 1, 2 en 3 “Tijd van vloek en tijd van zegen” (NLB)
 
Schriftlezing: Marcus 4: 1 - 9 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen (staande): Lied 340b: “Ik geloof in God de Vader” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 248: 1, 2, 3 en 4 “De dag, door uwe gunst ontvangen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel