De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 18 maart 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Mw. ds. I. de Zwart uit Deventer    Organist: dhr. W. Kuiper
 
Voorbereiding
 
Welkom en mededelingen (door ouderling)
 
Moment van stilte Gemeente gaat staan
 
Intochtslied (een psalm) Psalm 43 vers  1, 3 (NLB)
 
Stil gebed
 
Onze hulp
 
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Zingen:  Psalm  43 vers 5 (NLB)
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met: “Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Dienst van het Woord
 
Groet:  voorg. De Heer zij met u
              allen: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje zingen we samen met de gemeente het projectlied “Samen op weg naar Pasen” (via YouTube)
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing  uit de boeken van Mozes: Genesis 1 vers  9-13
 
Zingen: Lied 319  zanggroep vers 1 en  (NLB)
 
Tweede Lezing:  Lucas 8: 4-15
 
Zingen: Lied 319 zanggroep vers  5 en allen  6 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Zingen Lied  344 (NLB)
 
Afsluiting Dankzegging en voorbeden Stil gebed “Onze Vader” (gezamenlijk gesproken of gezongen)

Collecten (door diaken aangekondigd) Kinderen komen terug
 
Slotlied Lied 981 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen” 
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. J. Borren en dhr. W. van der Wijk.
 
Bezorger Verjaardagsgroet gezocht
Vanwege het stoppen van de huidige bezorger, zijn wij met spoed op zoek naar een nieuwe beozrger die zin en tijd heeft om de verjaardagskaarten in omgeving: Karkietweg, Oude Beekbergerweg, Rietzangerweg en Spechtweg rond te brengen.
Reacties graag naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek ons aan.
Hartelijk dank!
Ada Visser, Wim v.d. Hel, Alida Scholten, Evelien v.d. Velden
 
40-dagentijd activiteit – wandeling
De wandeling in de 40-dagentijd zal dit jaar plaatsvinden op het terrein van Groot Schuylenburg aan de Voorwaarts 61 te Apeldoorn. Daar gaan wij, in het kader van 75 jaar Apeldoorns Bosch, een route lopen langs panelen met een gids. Onvoorwaardelijke liefde had de verpleging voor de patiënten door mee te gaan tijdens de ontruiming van het AB po 20 januari 1943.
Programmering wandeling:
Datum: zaterdagmiddag 31 maart
Tijd: 13.30uur vertrek vanuit de Hofstad op de fiets (eventueel met de auto)
Aanvang wandeling: 14.00uur.
Afsluiting ca. 15.30uur met koffie/ thee in Brasserie de Zon op het terrein.
Aangezien we deze keer gebruik maken van een gids vragen we u om een kleine vrijwillige bijdrage om deze kosten te dekken.
U kunt zich opgeven voor de wandeling tot uiterlijk woensdag 28 maart.
Per telefoon bij Lydia Fransen: 055-5421380
Of via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De ZWO-commissie
 
Ook in de Hofstad: cultuur bij je buur!
• 15 april van 13 – 17.15 uur
• Meander: muziek
• Vertelgenootschap : verhalen
• Ariadne Leefoge : workshop schilderen
• Noteer het maar alvast in uw agenda!
• Zie: www.cultuurbijjebuur.nl
 
Samen soep eten
Zondag 15 april samen soep eten om 17.30 uur in de Hofstad na Cultuur bij je buur!
U kunt zich opgeven voor soep eten én koken of voor alleen soep eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558