De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst van zondag 25 maart 2018, Palmzondag,
                                                           om 10.00 uur in De Hofstad te Apeldoorn
 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: Susannah Elise Wallast
 
Voorganger:    
Organist:     
Ouderling van dienst:
M.m.v.:     
Koster:
ds. Albert Roodenburg
Marc Woning
Inge Wouters
het hele gezin Wallast
Maarten Bot
 
Orgelspel

Welkom en mededelingen
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 118: 7 en 9 “Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 168: 1 (Allen), 3 (Vrouwen), 6 (Mannen) en 7 (Allen) “Dank U voor deze nieuwe morgen” (Evang. Lb.)
 
Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 356: 1, 2, 3, 6 en 7 en het refrein “O God die uit het water” (NLB)
               (Tijdens het naspel wordt Susannah Elise de kerk binnengebracht)
 
Over de Heilige Doop
Doopvragen
Bediening van de Heilige Doop
 
Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente, u hebt gehoord dat de ouders op de vragen hun ja-woord hebben uitgesproken en u bent getuige geweest van de doop. Wilt u ook Susannah Elise Wallast in uw midden ontvangen, wilt u voor haar een huis van levend geloof zijn, waar zij zich welkom weet, en wilt u naar vermogen de ouders terzijde staan om haar in woord en daad te bewaren bij het geloof van de gemeente ?
Gemeente antwoordt: Ja.

Zingen (staande): Lied 61: 1 “De Here zegent jou” (2x) (Hemelh.)
 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij je zijn.
Hij zal zijn vrede aan je geven.
 
Overhandiging van de doopkaars
 
Gedicht “'k Vouw m’n handjes"
 
We lopen naar de doopnis en we luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela

Overhandiging van de doopkaart en een presentje vanuit de gemeente
 
We luisteren naar het projectlied “Samen op weg naar Pasen” van de Kindernevendienst
  (De kinderen gaan naar de Kindernevendienst en Susannah Elise wordt weggebracht)
 
Gebed

Schriftlezing: Marcus 11: 1 - 11 (uit de NBV)
Zingen: Lied 438: 1 “God lof! Nu is gekomen” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 118: 1 en 4 en het refrein “Hij kwam bij ons” (Evangelische Lb.)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Zingen: Lied 408: 1, 2 en 3 en het refrein “Hosanna, hosanna, de koning komt” (Evangelische Lb.)
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 556: 1 en 5 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. D. Mooij en bij dhr. en mevr. Wallet
 
Heilig Avondmaal collectes voor World Solar Fund
Bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de paascyclus (donderdagavond en vrijdagmiddag) zal gecollecteerd worden voor de Stichting World Solar Fund (WSF).
Deze stichting zet zich in om de levensstandaard van mensen in de armste Afrikaanse landen te verbeteren en richt zich op mensen in afgelegen plattelandsgebieden en in stedelijke randgebieden. Daar werkt zij met name aan betrouwbare lichtvoorzieningen voor huishoudens, scholen, ziekenhuizen en ondernemers. Zo zal de bestaande afhankelijkheid van dure, gevaarlijke en kwetsbare energiebronnen (kerosine, batterijen, hout) verminderen en vervangen worden door licht op basis van zonne-energie.
WSF zorgt voor toegang tot licht op basis van zonne-energie middels solarlampen. Voor mensen in de armste Afrikaanse landen geldt dat het donker is zodra de zon onder gaat omdat zij geen elektriciteit hebben. Lampen zijn er wel maar die werken op batterijen die men na gebruik niet kan herladen of op vervuilende en dure kerosine. Licht is dus een luxe. WSF werft fondsen om solarlampen beschikbaar te maken voor schoolkinderen en medische zorginstellingen. Stelt u zich eens wat het betekent om de dag met uren te kunnen verlengen doordat u ineens licht heeft of bedenk u eens wat het betekent om niet in een aardedonkere ruimte te hoeven bevallen waar de ‘arts’ niet eens kan zien wat hij doet. Doordat wij lampen aan kraamklinieken doneren kunnen zij vrouwen veiliger laten bevallen. En dat is hard nodig. Daarnaast zijn de schoolkinderen erg belangrijk. Als zij een lamp hebben dan betekent dat dat het hele gezin een lamp heeft waarmee de hut verlicht kan worden. Er kan dan langer gestudeerd en gewerkt worden.
Eén lamp kost € 42,95. Helpt u mee een aantal lampen mogelijk te maken?
 
Vakantiegeld Samen Delen
Heeft u uw vakantie al geboekt? Dan bent u niet de enige. Veel mensen zijn in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alleen maar van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg onbetaalbaar.
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Met deze actie willen we aandacht vragen voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners van Apeldoorn. En daarnaast de inwoners van Apeldoorn uitnodigen om een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig of niets hebben.
Op dit moment zijn diverse werkgroepen in de stad aan het werk om de actie voor te bereiden. Tot en met juni zult u op verschillende momenten aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Dit is alvast een eerste herinnering!
 
De spaardoosjes 40-dagentijd 2018
Het einde van de 40-dagentijd nadert. Daarom willen wij u er even aan herinneren dat u volgende week zondag 1 april de spaardoosjes van de 40-dagentijd weer kunt inleveren. U kunt het spaardoosje voor de dienst inleveren in de hal.
De opbrengst van de spaardoosjes zullen naar de projecten van Kerk in Actie gaan.
Alvast hartelijk dank voor het meesparen!
De ZWO-commissie
 
40-dagentijd activiteit – wandeling
De wandeling in de 40-dagentijd zal dit jaar plaatsvinden op het terrein van Groot Schuylenburg aan de Voorwaarts 61 te Apeldoorn. Daar gaan wij, in het kader van 75 jaar Apeldoorns Bosch, een route lopen langs panelen met een gids.
Onvoorwaardelijke liefde had de verpleging voor de patiënten door mee te gaan tijdens de ontruiming van het AB po 20 januari 1943.
Programmering wandeling:
Datum: zaterdagmiddag 31 maart
Tijd: 13.30uur vertrek vanuit de Hofstad op de fiest (eventueel met de auto)
Aanvang wandeling: 14.00uur.
Afsluiting ca. 15.30uur met koffie/ thee in Brasserie de Zon op het terrein.
Aangezien we deze keer gebruik maken van een gids vragen we u om een kleine vrijwillige bijdrage om deze kosten te dekken.
U kunt zich opgeven voor de wandeling tot uiterlijk
woensdag 28 maart.
Per telefoon bij Lydia Fransen: 055-5421380
Of via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De ZWO-commissie
 
Ook in de Hofstad: cultuur bij je buur!
15 april van 13 – 17.15 uur
Meander: muziek
Vertelgenootschap : verhalen
Ariadne Leefoge : workshop schilderen
Noteer het maar alvast in uw agenda!
Zie: www.cultuurbijjebuur.nl
 
Zondag 15 april: samen soep eten om
17.30 uur in de Hofstad na Cultuur bij je buur!
U kunt zich opgeven voor soep eten én koken of voor alleen soep eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558