De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur, Witte Donderdag.
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
Organist: dhr. B. Riphagen
 
Het orgel speelt zachtjes bij binnenkomst
 
Welkom en korte inleiding op de Paascyclus
 
Stilte
 
Aanvangslied (staande): Psalm 116: 1 en 6 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 556: 3 en 4 “Jezus, de haard van uw aanwezigheid” (NLB)
 
Gebed
 
Schriftlezing: Exodus 12: 15 - 20 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 136: 1, 12 en 13 “Loof de Heer, want Hij is goed” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 5 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied “Toen Jezus met de zijnen at”: de coupletten door de zanggroep en het refrein door allen
 
Overdenking
 
Stilte
 
Zingen: Lied 519: 1 en 2 (Hemelhoog) (melodie van NLB 575)
 
Inleiding op het Heilig Avondmaal
Gemeenschap van brood en wijn
 
Tijdens de maaltijd zingt het zanggroepje Lied 117d “Laudate omnes gentes” (NLB)
 
Na de maaltijd zingen we Lied 870: 1, 3, 6, 7 en 8 “Heilige God, geprezen zij” (NLB)
 
Gebed
 
Slotlied (staande): Lied 519: 3 (Hemelhoog) (melodie van NLB 575)
 
 
Wegzending
 
We verlaten de kerk in stilte