De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op vrijdag 30 maart 2018 om 19.30 uur, Goede Vrijdag.
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
Organist:   dhr. W. Kuipers

Wij komen in stilte de kerk binnen
 
We gaan allen staan
 
Stilte
 
Zingen (staande): Psalm 130: 1 en 3 “Uit diepten van ellende” (NLB)
 
We gaan allen zitten
 
Gebed
 
Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 587: 1 “Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 18: 12 - 27 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 587: 2 “Eén mens moet sterven om een volk te redden” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 40 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 587: 3 “Hemelse koning, door God uitgekozen” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 19: 1 - 16a (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 587: 4 en 6 “Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 19: 16b - 30 (uit de NBV)
 
Stilte
 
Schriftlezing: Johannes 19: 31 - 42 (uit de NBV)
 
Zingen (staande): Lied 590: 1 en 2 “Nu valt de nacht” (NLB)
 
We bidden staande het Onze Vader
 
We verlaten de kerk in stilte
 
Als u wilt, kunt u nog even blijven zitten