De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 1 april, 1e Paasdag, om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. Kappers
Organist:      dhr. B. Riphagen
 
Voorbereiding
 
vooraf zingen: lied 632 (NLB)
 
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
 
Gemeente gaat staan
Intochtslied 118: 1 (NLB)
 
Stil gebed
 
'Onze hulp'-
o:   onze hulp is van de Heer
a:   de Eerste en de Laatste en de Levende
o:   dit is de dag die de Heer gemaakt heeft
a:   laten we juichen en ons verheugen
 
Drempelgebed
 
Zingen: lied 118: 9 (NLB)
 
allen gaan zitten
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met:
“Zo bidden wij allen tezamen”..... waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U,
Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied 624 (NLB)
 
Dienst van het Woord
 
Groet:
Voorg. De Heer zij met u
Allen:  ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente gezongen "Pasen is een nieuw begin"
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing Marcus 16: 1-8
 
Zingen: lied 592 (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
 
meditatief moment

Zingen: lied 631 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Stil gebed

Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 634 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 1 april  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden
Voorganger
Organist
Koor
Koster
Medewerking:
 
: Ds. Mar van der Velden 
: Bert Riphagen
: Praisekoor  “Menorah” Harderwijk  o.l.v. Johan de Jong
: Wouter Visscher
: Mathilde van den Beukel (Dwarsfluit)
  : Jan van Vulpen (Piano)
: Guus Westerduin (Drums)
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied: 632: 1, 2 en 3 (NLB) 
 
Koor: KOM VOLK VAN DE VERREZEN HEER
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 641: 1, 2 en 4 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: STIL
 
Gebed
 
Koor:  TOEN U KNIELDE IN DE NACHT
 
Samenzang: Lied 136: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)   
 
Schriftlezing: Matteüs 21: 10 – 17
 
Samenzang: Lied 793: 1 en 3 (NLB) 
 
Schriftlezing: Matteüs 28: 1 – 7
 
Koor: HALLELUJA,  HIJ IS OPGESTAAN 
   
Samenzang: Lied 125; 1 en 2 (Evangelische liedbundel)   
 
Koor: YOU ARE MY LIGHT
 
Gebeden
 
Koor: WHO IS LIKE YOU, OH GOD 
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Mijn Jezus ik hou van U.
 
Koor: VERBORGEN ZEGEN
 
Samenzang: Lied 634: 1 en 2 (NLB)
 
Zegen  3x "Amen"
 
Toegift koor: ZEGEKROON
                      
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 mei 2018.
- Koor           :  Chr. Streek Mannenkoor Noord West Veluwe uit Nijkerk o.l.v.  Martin Mans
- Organist     :   Bert Riphagen,  Voorganger:  Dhr. A. Noordijk,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:

 

Ook in de Hofstad: cultuur bij je buur!

15 april van 13 – 17.15 uur
Meander: muziek
Vertelgenootschap : verhalen
Ariadne Leefoge : workshop schilderen
Noteer het maar alvast in uw agenda!
Zie: www.cultuurbijjebuur.nl
 
Zondag 15 april: samen soep eten om
17.30 uur in de Hofstad na Cultuur bij je buur!
U kunt zich opgeven voor soep eten én koken of voor alleen soep eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558