De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 8 april om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg       Organist: dhr. W. Kuipers
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 81: 1 en 4 “Jubel God ter eer” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 188 “’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God” (Evangelische Liedbundel)
                               We zingen dit lied 3x in canon onder leiding van Ben van der Velden
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 636: 1 en 2 “Liefde is licht, opnieuw geboren” (NLB) (Melodie van NLB 601)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 642: 1, 2, 3 en 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
Na de dienst wil de Kerkenraad u graag bijpraten over de stand van zaken rond het aantrekken van
een Kerkelijk werker en korte rapportages vanuit de werkgroepen n.a.v. de vorig jaar gehouden
gemeente enquête en de identiteit van De Hofstad
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. P. Kok en naar de fam. Polak.
 
Ook in de Hofstad: cultuur bij je buur!
• 15 april van 13 – 17.15 uur
• Meander: muziek
• Vertelgenootschap : verhalen
• Ariadne Leefoge : workshop schilderen
• Noteer het maar alvast in uw agenda!
• Zie: www.cultuurbijjebuur.nl
 
Zondag 15 april: samen soep eten om
17.30 uur in de Hofstad na Cultuur bij je buur!
U kunt zich opgeven voor soep eten én koken of voor alleen soep eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558
 
Vacature medewerk(st)er opmaak Perspectief De Hofstad
Er wordt gezocht naar een medewerk(st)er die aangeleverde kopij 1x in de 2 weken wil bewerken voor het kerkblad Perspectief. Per toerbeurt met de andere vrijwilliger, maak je de gegevens klaar voor plaatsing in het wijkgedeelte. Kopij wordt uiterlijk vrijdag 18.00 uur aangeleverd. Per keer kost het je ongeveer 2 uur tijd (afhankelijk van het aanbod). Per maand ben je slechts 2x aan de beurt. De andere vrijwilliger neemt de volgende maand voor zijn rekening. Reacties of vragen graag sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voorjaars Bazaar
We zoeken nog een aantal actieve gemeenteleden die op 21 april van 10.00- tot 14.30 uur en de daar-aan voorafgaande week willen helpen om ook dit jaar onze bazaar tot een feest te maken.
In de hal vindt u uitnodigingen met antwoordstrookje. Doe mee en stop het strookje in de groen-oranje bus.
Johan Nieuwland secretaris bazaarcommissie De Hofstad