De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 22 april om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. IM Pijpers-Hoogendoorn       Organist: Marc Woning 
 
VOORBEREIDING
 
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 66: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Stil gebed
 
Onze hulp
 
Drempelgebed
 
Kyriegebed
 
Glorialied: 652 (NLB)
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Groet
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren
 
Schriftlezing Jona 2: 1-11

Zingen: Psalm 130 (NLB)
 
Schriftlezing Mattheus 14:22-34

Zingen: Lied 933 (NLB) (dit kan op melodie van Psalm 134)
 
Schriftuitleg
 
Zingen: Lied 918 (NLB)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
 
Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
 
Collecten

Kinderen komen terug
 
Slotlied: 103c (NLB)
 
Wegzending
 
Zegen
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. G. van der Haar en naar dhr. J. Hannessen.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Wij nodigen u uit om de ‘Kruiswegstaties’ van ‘De Klup’ in de omloop boven de hal van de kerk te bekijken.
 
Oproep beheerder van de website van De Hofstad (naast huidige webmaster)
In verband met het vernieuwen van de website en de drukte van de huidige webmaster zijn wij dringend op zoek naar een tweede webmaster.
Tijdsinvestering:
- gemiddeld 1 tot 2 uur per week voor beheer en plaatsen content
- bijwonen Taakgroep Communicatie, 3-maandelijks 1,5 uur

Kennis en ervaring:
- Gevoel voor opmaak is een voordeel
- Kennis van webtechnologieën zoals HTML,  Webservers en SQL.
- Basiskennis van tenminste één fotobewerkingsprogramma zoals (Paint Shop Pro, Adobe Photoshop

Profiel: (of vergelijkbaar)
- Uitvoering volgens een vooraf opgesteld kwartaalrooster.
- Kennis- en ervaring in het beheer van websites is noodzakelijk.
- Voor specifieke hard- en software krijg je ondersteuning vanuit het team.
- Werken waarbij vernieuwende/verfrissende inbreng zeer welkom is!
 
Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij:
Marcel de Poel, tel.: 055-5345408 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
“Ontdekkingsreizigers in de kerk”
Ook dit jaar vindt de ontdekkingsreis door ‘De Hofstad’ plaats (basiscatechese voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool). Uw zoon/dochter wordt hiervoor van harte uitgenodigd!
In twee middagen horen de kinderen van alles over de liturgie tijdens de eredienst en verkennen ze samen de kerk.
De reis is dit jaar gepland op: 22 en 29 mei, Tijd: 15.45 uur - 17.15 uur, Plaats: ‘De Hofstad’
Reisleider: Ds. Albert Roodenburg
Aanmelden kan bij Margreet Heij, tel: 5334390 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie: www.dehofstadapeldoorn.nl 
 
Vakantiegeld Samen Delen
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan verloren hebben, werkenden met een laag inko-men, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan iedereen overkomen.
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Vorig jaar bracht de actie € 91.265,14 op. We hielpen daarmee 541 huishoudens met in totaal 1194 personen. Daarvan waren er 319 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en 187 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Met uw hulp willen we dit jaar dat resultaat ten minste evenaren.
Aan het eind van deze maand worden de folders in de wijk verspreid en gaat de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl de lucht in. Vanaf dat moment tot en met 4 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen of wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een aanvraag in te dienen. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-meente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.