De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 29 april 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A. Mak (Bloemendaal)      Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
 
Intochtspsalm: 149: 1 en 2 (NLB)
 
Aanvangswoord
Drempelgebed
 
Zingen: Lied 833: "Neem mij aan zoals ik ben" (NLB)
 
Gebed om inkeer en ontferming, afgesloten met gezongen ‘Heer, ontferm U’
 
Glorialied: Lied 305: "Alle eer en alle glorie: (NLB)
 
Groet
Gebed van de zondag
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Lezingen: Johannes 20: 19-23 en Handelingen 4: 32-35
 
Zingen: Lied 657: "Zolang wij ademhalen"(NLB)
 
Preek: De oorsprong van alle goedheid
 
Zingen: Lied 657: "O vlam van Pasen"(NLB)
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 
Aankondiging en collecten
 
Kinderen komen terug
 
Zingen: Lied 655: "Zing voor de Heer"(NLB)
 
Zegen, afgesloten met 3 maal “Amen”
 
Orgelspel
 
Aart Mak is als predikant verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen in Bloemendaal. Meer over hem en zijn werk op www.kerkzondergrenzen.nl
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. E. van Manen en mevr. G. Duijm

DMB dienst in de Grote Kerk
.

Een dienst van bezinning met iedereen die er belangstelling voor heeft, waarbij de liederen die worden gezongen bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen.

Zondag  29 april d.v.  gaat voor ds. A.J. Plaisier. Thema: "De stem van het water"  Meewerkenden:  organist Wim Magré. Koor: Novo Cantare uit Apeldoorn 
Aanvang  19.00 en vanaf 18.45 samenzang.

Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.  De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde pakken houdbare melk. Daar is nooit genoeg van!  Dus….. wie wat extra's wil geven....!?

Namens de (klanten van de ) voedselbank, bij voorbaat dank!

Handje Hulp
Bij Handje Hulp zijn twee verzoeken binnen gekomen.

De eerste betreft een vraag van een oudere dame, om af en toe met haar met de rolstoel te gaan wandelen.
De tweede aanvraag is een verzoek om uit een tuin onkruid te verwijderen.
Bent u bereid en in staat aan één van deze verzoeken te voldoen, mailt u dan aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature medewerk(st)er opmaak Perspectief De Hofstad
Er wordt gezocht naar iemand die de aangeleverde kopij 1x in de 2 weken wil bewerken voor het kerkblad Perspectief. Per toerbeurt met de andere vrijwilliger, maak je de gegevens klaar voor plaatsing in het wijkgedeelte. Per keer kost het je ongeveer 2 uur tijd (afhankelijk van het aanblod). Per maand ben je slechts 2x aan de beurt. Reacties (of heb je nog vragen?) kunnen gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vakantiegeld Samen Delen
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan verloren hebben, werkenden met een laag inko-men, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan iedereen overkomen.
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Vorig jaar bracht de actie € 91.265,14 op. We hielpen daarmee 541 huishoudens met in totaal 1194 personen. Daarvan waren er 319 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en 187 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Met uw hulp willen we dit jaar dat resultaat ten minste evenaren.
Aan het eind van deze maand worden de folders in de wijk verspreid en gaat de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl de lucht in. Vanaf dat moment tot en met 4 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen of wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een aanvraag in te dienen. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-meente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.