De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 mei 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg                Organist: Wop Kuipers
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 4 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Gezang 235: 1 en 2 “In bidden en in smeken” (Liedboek voor de Kerken)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Deuteronomium 6: 4 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 “Wie oren om te horen heeft” (NLB)
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 218: 1, 3 en 4 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1 - 5 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 670: 1, 2 en 3 “Kom Schepper God, o Heilige Geest” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 16: 5 - 15 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 670: 1, 6 en 7 “Kom Schepper God, o Heilige Geest” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 700: 1, 2 en 3 “Als de wind die waait met vlagen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. H. Derksen en naar dhr. P. Braad
 
Inleveren kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan weer worden ingeleverd!
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T/m uiterlijk woensdag 30 mei kan kopij worden aangeleverd.
Maar graag ontvangen we de kopij eerder.
Alvast bedankt!
De redactie
 
Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.  De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde pakken houdbare melk. Daar is nooit genoeg van!  Dus….. wie wat extra's wil geven....!?
Namens de (klanten van de ) voedselbank, bij voorbaat dank!
 
Vanuit de Centrale Diaconie
GEZOCHT:  SECRETARIS CENTRALE DIACONIE
De diaconie is dringend op zoek naar een secretaris voor het dagelijks bestuur en het College van diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
Voelt u zich betrokken bij mensen in de knel en vindt u het belangrijk dat de kerk present is in de samenleving, vraag dan de uitgebreide profielschets aan van deze inspirerende diaconale functie!
Meer informatie over het werk van de diaconie kunt u vinden op:  www.diaconieapeldoorn.nl
De profielschets kunt u opvragen bij:
Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn
telefoon: 055-3574403
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Tevens hierbij informatie over 2 activiteiten waarvoor u van harte uitgenodigd bent.
 
16 Mei: Theatervoorstelling ‘De OmZieners’ in Gigant
Meer informatie hierover op de website van de PKN Apeldoorn en van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. 
https://pkn-apeldoorn.nl/activiteiten/theatervoorstelling-de-omzieners-in-gigant/
http://www.wresinskicultuur.nl/
 
7 mei tot 7 juni: Gemeentehuis Apeldoorn, Expositie “Buitenspel en van de radar verdwenen”
De foto-expositie geeft een beeld van de leefomgeving van Apeldoornse zwerfjongeren. De foto’s zijn rauw en soms ontroerend. De tentoongestelde foto’s zijn afkomstig ut het gelijknamige boek (november 2017) over de problematiek van Apeldoornse zwerfjongeren.
Voor dit boek zijn 27 jongeren diepgravend geïnterviewd. Het boek is geschreven door Roelof Rump (Sociaal fotograaf en levensbeschrijver) in coproductie met Marco Betman (Outreachend hulpverlener bij Stimenz). De expositie wordt maandagmiddag 7 mei 16.30 uur geopend door Wethouder Ben Bloem.
Meer informatie hierover op de website van de Gemeente Apeldoorn en de link naar het boek van Roelof Rump (gratis downloaden)
https://www.apeldoorndirect.nl/stad/foto-expositie-buitenspel-en-van-de-radar-verdwenen-20180502/
http://rrump.home.xs4all.nl/AlHetAndere/Boeken/Boek-BuitenspelEnVanDe%20RadarVerdwenen.pdf
http://stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl/nieuws/