De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Pinkerstdienst op zondag 20 mei 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg   Organist: Dhr. B.Riphagen
 
Zingen voor de dienst: Lied 672: 1 en 2 “Kom laat ons deze dag” (NLB)
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus”
                                                                                            (Evangelische Liedbundel)
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 148 “Heilige Geest van God” (2x) (Evangelische Liedbundel)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en we gaan kijken naar een filmpje over Pinksteren
         
Na het zingen van het Lied 683: 1, 2, 3 en 4 “’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest” (NLB) gaan de kinderen naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Genesis 11: 1 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied van de maand: Lied 700: 1, 2 en 3 “Als de wind die waait met vlagen” (NLB)
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 223: 1 en 4 “Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid” (uit de bundel Hemelhoog)
                                                                                              (melodie van NLB 654)
 
Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid
uw naam zo uit te spreken,
dat alle mensen, wereldwijd,
verstaan uw taal en teken:
de geestdrift die ons door uw Knecht
in vuur en wind was toegezegd
en op ons neergestreken!
Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid
om in uw naam te spreken,
totdat uw stad is toebereid
en alom is gebleken,
dat niets uw geestkracht tegenhoudt,
dat leven zal alwie vertrouwt,
dat uw rijk aan zal breken.
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel

                                 We wensen u en jullie hele Geestrijke Pinksterdagen toe !
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. M. Nieuwland en naar de fam. C. Boerdam.
 
Inleveren kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan weer worden ingeleverd!
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T/m uiterlijk woensdag 30 mei kan kopij worden aangeleverd.
Maar graag ontvangen we de kopij eerder.
Alvast bedankt!
De redactie
 
Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.  De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde pakken houdbare melk. Daar is nooit genoeg van!  Dus….. wie wat extra's wil geven....!?
Namens de (klanten van de ) voedselbank,
bij voorbaat dank!
 
Vanuit de Centrale Diaconie
GEZOCHT:  SECRETARIS CENTRALE DIACONIE
De diaconie is dringend op zoek naar een secretaris voor het dagelijks bestuur en het College van diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
Voelt u zich betrokken bij mensen in de knel en vindt u het belangrijk dat de kerk present is in de samenleving, vraag dan de uitgebreide profielschets aan van deze inspirerende diaconale functie!
Meer informatie over het werk van de diaconie kunt u vinden op:  www.diaconieapeldoorn.nl
De profielschets kunt u opvragen bij:
Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn
telefoon: 055-3574403
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
“Ontdekkingsreizigers in de kerk”
Ook dit jaar vindt de ontdekkingsreis door ‘De Hofstad’ plaats (basiscatechese voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool). Uw zoon/dochter wordt hiervoor van harte uitgenodigd!
In twee middagen horen de kinderen van alles over de liturgie tijdens de eredienst en verkennen ze samen de kerk.
De reis is dit jaar gepland op: 22 en 29 mei, Tijd: 15.45 uur - 17.15 uur, Plaats: ‘De Hofstad’
Reisleider: Ds. Albert Roodenburg
Aanmelden kan bij Margreet Heij, tel: 5334390 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie: www.dehofstadapeldoorn.nl 
 
Vakantiegeld Samen Delen
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan verloren hebben, werkenden met een laag inkomen, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan iedereen overkomen.
 
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Vorig jaar bracht de actie € 91.265,14 op. We hielpen daarmee 541 huishoudens met in totaal 1194 personen. Daarvan waren er 319 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en 187 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Met uw hulp willen we dit jaar dat resultaat ten minste evenaren.
 
Aan het eind van deze maand worden de folders in de wijk verspreid en gaat de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl de lucht in. Vanaf dat moment tot en met 4 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen of wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een aanvraag in te dienen. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.