De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 27 mei om 9.30 uur in De Hofstad
   
                                Thema: één + één = drie
 
Met medewerking van taakgroep Vieren en Gemeente, ds. A.R. Roodenburg
 
Ouderling van dienst: Ad Heij Organist: Marc Woning      
 
Zingen voor de dienst: Lied 288: ‘Goedemorgen welkom allemaal’ (NLB)
(1 x door zanggroepje, daarna 1 x maal door zanggroepje en gemeente)
 
Welkom en uitleg door ouderling van dienst
 
Stilte ter voorbereiding op de viering
 
Aanvangslied (staande) Lied 33: 1 en 2 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ (NLB)
 
Zegenbede
 
Lezing: Psalm 8 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
 
Zingen: Opwekking lied 407: ‘ Hoe groot zijt Gij’
 
Kyriëgebed  (na elke bede zingt de gemeente: ‘ Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U’)
 
Zingen: Glorielied 705: ‘ Ere zij aan God de Vader’
 
Kinderen komen naar voren voor een verhaal: ‘het ging vanmorgen op school over God’
Aansluitend zingen: ‘Is je deur nog op slot?’
 
Kinderen gaan naar eigen tafels in de kerkzaal voor verwerking van het thema
 
Gedicht: ‘Kom’
 
Zingen: Lied 706: 1,2,3 en 4 ‘ Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (NLB)
(1 door zanggroepje; 2,3 en 4 door zanggroepje en gemeente samen)
 
Lezing: Exodus 33: 18-23 en Mattheus 28: 16-20 ( uit de NBV)
 
Woorden rondom het thema één + één = drie
 
Zingen (in canon): Lied 302a: in ‘God in den hoog alleen zij eer’ (NLB)
 
Zingen: Geloofsbelijdenis (staande)
 
Jeugdkerk komt terug in de kerkzaal
 
Gebeden

Voorbeden
 
Zingen: Lied 7 (Hofstadbundel): ‘Groter dan ons hart’ (zanggroepje en gemeente)
 
Stilte
 
Wij bidden het Onze Vader (uit de NBV) met handen verbonden groot en klein
 
Collectetoelichting door diaken, aansluitend collecte
 
Kinderen komen naar voren en laten hun werkstukjes zien
 
Zingen (staande): Lied 700: 1,2 en 3 ‘ Als de wind die waait met vlagen’ (NLB)
 
Zegen in wisselspraak beantwoord met zingen ( staande): ‘Amen’ ( 3x)
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
de fam. G. Jansen en bij mevr. J. Weijenberg.
 
Inleveren kopij Zomernummer De Hofstedeling
Kopij voor het zomernummer kan weer worden ingeleverd!
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T/m uiterlijk woensdag 30 mei kan kopij worden aangeleverd.
Maar graag ontvangen we de kopij eerder.
Alvast bedankt!
De redactie
 
Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.  De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde pakken houdbare melk. Daar is nooit genoeg van!  Dus….. wie wat extra's wil geven....!?
Namens de (klanten van de ) voedselbank,
bij voorbaat dank!
 
“Ontdekkingsreizigers in de kerk”
Ook dit jaar vindt de ontdekkingsreis door ‘De Hofstad’ plaats (basiscatechese voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool). Uw zoon/dochter wordt hiervoor van harte uitgenodigd!
In twee middagen horen de kinderen van alles over de liturgie tijdens de eredienst en verkennen ze samen de kerk.
De reis is dit jaar gepland op: 22 en 29 mei, Tijd: 15.45 uur - 17.15 uur, Plaats: ‘De Hofstad’
Reisleider: Ds. Albert Roodenburg
Aanmelden kan bij Margreet Heij, tel: 5334390 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie: www.dehofstadapeldoorn.nl
 
Vakantiegeld Samen Delen
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan verloren hebben, werkenden met een laag inko-men, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan iedereen overkomen.
 
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Vorig jaar bracht de actie € 91.265,14 op. We hielpen daarmee 541 huishoudens met in totaal 1194 personen. Daarvan waren er 319 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en 187 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Met uw hulp willen we dit jaar dat resultaat ten minste evenaren.
 
Aan het eind van deze maand worden de folders in de wijk verspreid en gaat de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl de lucht in. Vanaf dat moment tot en met 4 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen of wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een aanvraag in te dienen. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-meente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kom in mijn tuin:  een zeer gewaardeerde activiteit die ook dit jaar wordt georganiseerd!
We hebben in overleg besloten om alle zondagen in juni, juli en augustus Kom in mijn tuin te organise-ren, behalve de eerste zondag van de maand. Dan drinken we koffie en thee in de kerk .
Vanaf komende zondag zal er weer een lijst hangen in de kerk waarop u zich kunt inschrijven om ge-meenteleden te ontvangen in uw tuin na de dienst.  Misschien heeft u nog niet de gelegenheid gehad anderen uit te nodigen in uw tuin: geef u dan snel op! Of vond u het zo leuk dat u zeker nog een keer gastgezin wilt zijn! We komen graag van uw gastvrijheid gebruik maken! 
Team activiteiten Pastoraat (Inge Wouters, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw)