De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 juni om 9.30 uur In De Hofstad

Voorganger: ds. B. Kruit          Organist: dhr. B. Riphagen
 
Voorbereiding
 
Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: Psalm 100: 1 “Juich Gode toe”, bazuin en zing“ (NLB)
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Zingen: Lied 69: 1, 2, 3  “Licht dat ons aanstoot” (Hofstadbundel)
 
Smeekgebed; afgesloten met “Zo bidden wij allen tezamen Heer ontferm U, Christus ontferm U”
 
Glorialied: 836: 1, 5  “O Heer die onze Vader zijt” (NLB)
 
Dienst van het Woord

Groet:  v: De Heer zij met U
            a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT.  Psalm 100 (NBV)
 
Zingen: Lied 71: “Machtig God, sterke rots” (Hofstadbundel)
 
Schriftlezing NT:  Philippenzen 2: 1 – 8 (NBV)
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: Lied 834: 1, 2 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” (NLB)
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Zingen: Lied 49: 1, 2, 3, 4, 5, 6 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (Hofstadbundel)
 
De maaltijd des Heren
 
Dienst van de tafel
 
Zingen: Lied 405: 1, 4 (NLB) tijdens Tafelgebed
 
“Onze Vader”
Zingen Lied 146: 1, 5 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” (NLB)
 
Tijdens het Avondmaal: zingen Lied 608 (NLB) , lied 221 (NLB) en Lied 18 “Laudate” (Hofstadbundel)
 
Slotlied: 416: 1, 2, 3, 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 juni  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Ds. T. Volgenant-Beima, 
Organist      :  Bert Riphagen,  
Koor            :  Klein Koor Musica Religiosa uit Kampen   o.l.v. Gerwin van der Plaats, 
Solo             : Ben van der Velden, 
Koster          :  Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied 705: 1, 2 en 4 (NLB)
 
Koor: GLORY TO GOD ON HIGH 
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied  346: 1 en 2  (Evangelische liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: AVE VERUM CORPUS
 
Gebed
 
Koor:  HYMN OF PEACE
 
Samenzang : Lied:  "Ik zal er zijn", 1 Solo, 2 Allen, 3 Solo, 4 en 5 Allen  (Sela)
 
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 - 12
 
Samenzang: Lied 791: 1, 2, 4 en 6 (NLB)
 
Koor en Samenzang: GENADE  ZO ONEINDIG  GROOT  1, 2 en 3 Koor en 4 Allen
  
Samenzang: Lied 226: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)   
    
Koor:  VOOR IEDER LAND
 
Gebeden
 
Koor: ALL EARTH REJOICE 
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Ik droomde eens
 
Koor: VREDE VAN GOD 
 
Samenzang: Lied 212: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
 
Zegen  "3x Amen "
  
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 september 2018.
- Koor            :  Het Interkerkelijk  Koor Les Chantres uit Papendrecht
- Voorganger :  Mevr. Marjon Bosch,  Organist:  Bert Riphagen,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. J. Bos en naar mevr. L. Beeuwkes.
 
Kom in mijn tuin 2018
Wat leuk dat gemeenteleden al kwamen vragen of “Kom in mijn tuin” nog werd georganiseerd dit jaar! Het is inderdaad niet meer weg te denken in de zomermaanden. Elkaar ontmoeten in een tuin van een gemeentelid is erg gezellig, dat is de afgelopen jaren zeker gebleken.
De inschrijflijst voor gastheer en/of  vrouw te zijn staat deze zondag in de hal van de kerk.
Wilt u (ook weer) gastvrij zijn? eventueel zijn er benodigdheden vanuit de Hofstad te lenen, daarvoor kunt u Kees Vaartjes vragen.
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Team Activiteiten Pastoraat.
 
Voedselbank
Er is de laatste tijd een chronisch te kort aan melk bij de Voedselbank. Maar het is zo belangrijk om mee te geven in de pakketten!
Daarom is voor de maand juni opnieuw voor houdbare melk als product van de maand gekozen.
Doet u weer mee?
 
Koffie spaarpot vervangen door “Kleine huisjes”
U heeft ze vast al een keer op de tafels in de hal zien staan, kleine geschilderde huisjes. Deze zijn ter vervanging van de koffie spaarpot op de bar. Tijdens het koffiedrinken staan ze daar en u kunt, als u dat wilt, daarin een bijdrage stoppen voor de zondagse koffie/thee drinken.
Namens de Kerkrentmeesters van De Hofstad alvast hartelijk bedankt.
 
Vakantiegeld Samen Delen
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan verloren hebben, werkenden met een laag inko-men, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan iedereen overkomen.
Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze ge-meente doet mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn.
Vorige week zijn de folders in de wijk verspreid en ging de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl de lucht in.
Tot  4 juni 2018 kunt u een aanvraag indienen of wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een aanvraag in te dienen.
Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-meente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.