De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 Liturgie voor de Eredienst op zondag 10 juni om 9.30 uur In De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg          Organist: dhr. M. Woning                     Koster: dhr. H Borst
 
 
Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing”
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 706: 1, 2, 3 en 4 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest” (NLB) (Lied van de maand)

Gebed
 
De Tien Woorden als geloofsbelijdenis (staande):

Wij geloven met hart en ziel
dat de HEER onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd
geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.

Wij geloven,
dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn
dat wij in Gods Naam zullen leven.

Wij geloven,
dat de dag van de HEER heilig is
dat allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.

Wij geloven,
dat enkel liefde de dood overwint
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God Zich met ons verbonden heeft.

Wij geloven,
dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van zijn bezit
God welgevallig is.

Dat geloven en belijden wij,
voor God en elkaar.
Amen.

De kinderen komen naar voren en gaan na het kijken en luisteren naar Opwekking 729 “Hij is erbij” naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Ezechiël 34: 11 - 16 (uit de NBV)
 
Gezongen Schriftlezing: Lied 9 “De Here is mijn Herder” (Hemelhoog)

Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 6 en 11 - 16 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)

Slotlied (staande): Lied 186a: 1, 2 en 3 “Leid mij Heer” (Evangelische Liedbundel)

Heenzending en zegen

De zegen van St. Patrick (in wisselspraak)

v. Heer, loop voor ons uit, om ons de rechte weg te wijzen
a. GA NAAST ONS
v. om met ons Uw vriendschap te delen
a. STA ACHTER ONS
v. om ons rugdekking te geven
a. WEES ONDER ONS
v. om ons bij vallen op te vangen
a. WOON IN ONS
v. om ons de kracht te geven voor alledag
a. WEES OM ONS
v. als een muur van liefde tegen zorg en angst
a. WEES BOVEN ONS
v. om ons te beschijnen met Uw zon en te verlichten met Uw zegen

v. Zo zegene u en jullie vandaag en morgen en alle dagen de goede en liefdevolle God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zingen (staande): “AMEN” (3x)

Orgelspel
 
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. Hilgenga en mevr. A. Bosman
 
Voedselbank
Er is de laatste tijd een chronisch te kort aan melk bij de Voedselbank. Maar het is zo belangrijk om mee te geven in de pakketten!
Daarom is voor de maand juni opnieuw voor houdbare melk als product van de maand gekozen.
Doet u weer mee?
  
Kom in mijn tuin 2018!
Vandaag, 10 juni is de start van Kom in mijn tuin.
U en jullie zijn van harte welkom in de tuin van Hindrik en Janneke Blaauw.
Voor de komende weken zoeken we nog gastgezinnen.
De inschrijfkalender hangt op het magneetbord in de hal.
Als u in de gelegenheid bent gemeenteleden te ontvangen in uw tuin schrijft u zich dan in?
U mag ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.