De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 juni om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: Wob Kuipers Koster: Alice Francke

Orgelspel

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 103: 1 en 3 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”

Bemoediging en groet

We gaan kijken en luisteren naar een uitvoering van Lied 706 “I heard the voice of Jesus say” (Songs of Praise) (via YouTube)

Zingen: Lied van de maand: Lied 706: 1 en 4 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest” (NLB)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied “Van A tot Z” (via YouTube) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Psalm 103: 8 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 103: 5 en 9 “Zoals een vader liefdevol zijn armen” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 10: 22 - 30 (uit de NBV)

Zingen: Gezang 257 “Halleluja, eeuwig dank en ere” (Liedboek voor de Kerken!)

Schriftlezing: Romeinen 8: 12 - 17 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zingen: Lied 12 “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst)

Slotlied (staande): Gezang 464: 1 en 2 “Alle volken, looft de Here” (Liedboek voor de Kerken)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. Krikke en dhr. W. Breedijk
 
Kom in mijn tuin 2018
Na een goede start van Kom in mijn tuin 2018 is het ook deze zondag, 17 juni, mogelijk om koffie/thee/limonade te drinken in de tuin.
Namelijk in de tuin van Hans en Ans Veldkamp.
Volgende week, 24 juni, bent u/ zijn jullie van harte welkom in de tuin van Rijk en Minie Wentzel.
We hopen op mooi weer en mooie ontmoetingen!
Wilt u ook een keer gastgezin/vrouw/man zijn dan zijn daar nog mogelijkheden voor in juli en augustus. U kunt de lege data vinden op de kalender in de kerk. Het zou fijn zijn als er voor iedere week een gastadres is!
Team activiteiten Pastoraat (Inge Wouters, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw)

Samen zomer eten….. zondag 15 juli om 17.30 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook? Misschien heeft u hier in de zomer juist wel extra behoefte aan omdat andere activiteiten vaak een zomerstop hebben!
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 15 juli?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We hopen dat we u mogen begroeten op 15 juli!!

Team activiteiten Pastoraat

VAKANTIEGELD SAMEN DELEN
In de afgelopen maanden werd voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Deze actie is een initiatief van meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Mensen die in mei hun vakantiegeld ontvingen, werden door de deelnemende kerken uitgenodigd (een deel van) dat geld te delen met mensen in Apeldoorn die het minder hebben.

Resultaten
De actie leverde dit jaar het recordbedrag van € 104.410. Dat is ruim € 10.000 meer dan vorig jaar. Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij. Ook waren er nog nooit zoveel aanvragen: 819. Na toetsing van de aanvraag aan de criteria van de actie werden 727 aanvragen toegekend. Vorig jaar deden 604 mensen een aanvraag, waarvan er 541 werden toegewezen. Het opgehaalde geld wordt in zijn geheel verdeeld over de aanvragers. Daarbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Dank
Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroepen en zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat. Tegelijkertijd bepaalt de actie ons weer van de omvang en de impact van armoede in onze stad.

Handje Hulp
Voor Handje Hulp brengen wij de volgende hulpvragen onder uw aandacht.
Wie wil af en toe met een dame met de rolstoel wandelen? Met het mooie weer is het heerlijk af en toe naar buiten te kunnen! Een eerdere oproep heeft nog geen resultaat opgeleverd, vandaar deze nieuwe poging.
Daarnaast is er een vraag om een vrouwelijke vrijwilliger, die één keer per week boodschappen voor een mevrouw wil doen.
U kunt zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..