De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 juni om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. Eldering-Schenkel Organist: Marc Woning Koster: Wouter Visscher

Orgelspel

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 72 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om vergeving

Genadeverkondiging

Zingen lied 310

Gebed bij de opening van het Woord door te zingen lied 313 1 en 3

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Jesaja 40 vers 1-8

Zingen lied 439 3

Romeinen 13 vers 1 – 10.

Zingen lied 705 1 en 2

Verkondiging
Het antwoord zingen lied 313 4 en 5 (muzikaal meditatief moment)

(Pastorale mededelingen)
(Gesproken of gezongen Belijdenis)

Gebeden

Aankondiging en collecten

Kinderen komen terug

Slotlied 439

Zegen (3x gezongen 'Amen')

Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. R. van Silfhout en mevr. A. Binnendijk

Zomerse Activiteiten Pastoraat
Zomerontmoetingen
Gedurende de zomer periode wordt op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur de mogelijkheid geboden om bij elkaar te komen voor een goed gesprek, een spelletje of iets anders.
Dominee Gerdina Loeve besprak in voorgaande jaren bij drie van deze bijeenkomsten een onderwerp, Op twee middagen zal mw. Reina van Werven dit jaar doen. Mogelijk komen daarnaast nog andere invullingen. En an-ders houden we het op inloop middagen.
Komende woensdag middag 27 juni is de eerste inloopmiddag.

U bent van harte welkom, Team Activiteiten Pastoraat

Kom in mijn tuin 2018
Bent u nog nooit mee gegaan naar de activiteit Kom in mijn tuin? Gelukkig wordt dit ook in 2018 weer georganiseerd en nodigen we u van harte uit om mee te gaan!
Deze zondag, 24 juni, gaan we koffiedrinken in de tuin van Rijk en Minie Wentzel. 
Volgende week, 1 juli, is iedereen (jong, oud en middelbaar!) van harte welkom in de hal van de kerk om na de dienst iets te drinken met elkaar.
We hopen op mooie ontmoetingen!

Team activiteiten Pastoraat (Inge Wouters, Kees Vaartjes en Janneke Blaauw)

Samen zomer eten….. zondag 15 juli om 17.30 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur.
Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad.
Komt u/ komen jullie ook?
Misschien heeft u hier in de zomer juist wel extra behoefte aan omdat andere activiteiten vaak een zomerstop hebben!
Vind u het leuk om samen met iemand te komen: nodig gewoon iemand uit mee te gaan.
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen.
Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc.
U kunt dit dan door-geven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord.
Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 15 juli?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken!
Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen dat we u mogen begroeten op 15 juli!!

Team activiteiten Pastoraat

Voedselbank
Er is de laatste tijd een chronisch te kort aan melk bij de Voedselbank. Maar het is zo belangrijk om mee te geven in de pakketten! Daarom is voor de maand juni opnieuw voor houdbare melk als product van de maand gekozen. Doet u weer mee?