De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 1 juli om 9.30 uur in De Hofstad
 
thema: ‘maak mijn wil vrij’
 
Voorganger: ds. M. de Jong    Organist: Bert Riphagen       Koster: Maarten Bot

Orgelspel

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): 1005: 1, 2 , 4 en 5 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister

Stil gebed

'Onze hulp'
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Smeekgebed (=Kyrie-gebed afgesloten met: “Zo bidden wij allen tezamen”.....
waarna de gemeente mee bidt “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u”
 
Glorialied 103e ‘Bless the Lord’ (3x)
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Groet
Voorganger: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst
 
Schriftlezing Daniel 3: 1 - 12; 19 - 26
 
Zingen lied 918: 1, 2, 3 en 4 ‘Stem die stenen breekt’

Wij lezen Markus 7: 17 - 23
 
Zingen lied 1001: 1 en 2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’

Schriftuitleg
 
AFSLUITING
 
Dankzegging en voorbeden Stil gebed “Onze Vader”
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Kinderen komen terug
 
Slotlied lied 912: 1, 3, 5 en 6 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’

Zegen (3x gezongen 'Amen')

Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. B. Vlessert en dhr. J. van Triest

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bezoekjes, telefoontjes, kaarten en gebeden, en dat allemaal op twee adressen.
Dit doet ons erg goed en wij zijn hier heel dankbaar voor.
Helaas kunnen wij u geen beter nieuws vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Riek en Jan Willem Burgwal
 
Voedselbank
Als product van de maand is voor juli gekozen voor blikken soep.
Graag weer uw bijdrage in de mand in de hal.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.
 
Zomerse Activiteiten Pastoraat
Zomerontmoetingen
Gedurende de zomer periode wordt op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur de mogelijkheid geboden om bij elkaar te komen voor een goed gesprek, een spelletje of iets anders.
Dominee Gerdina Loeve besprak in voorgaande jaren bij drie van deze bijeenkomsten een onderwerp.
Op twee middagen zal mw. Reina van Werven dit jaar doen. Mogelijk komen daarnaast nog andere invullingen.
En anders houden we het op inloop middagen.

U bent van harte welkom, Team Activiteiten Pastoraat

Samen zomer eten….. zondag 15 juli om 17.30 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur.
Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad.
Komt u/ komen jullie ook?
Misschien heeft u hier in de zomer juist wel extra behoefte aan omdat andere activiteiten vaak een zomerstop hebben!
Vind u het leuk om samen met iemand te komen: nodig gewoon iemand uit mee te gaan.
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen.
Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc.
U kunt dit dan door-geven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord.
Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 15 juli?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken!
Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen dat we u mogen begroeten op 15 juli!

Team activiteiten Pastoraat