De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 8 juli 2018 om 9.30u in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

 

Aanvangslied (staande): Psalm 96: 1 en 3 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze”

 

Bemoediging en Groet

 

Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 en het refrein “Zoekend naar licht hier in het duister” (NLB) (Lied van de maand)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Psalm 12 (uit de NBV)

Schriftlezing: Psalm 141: 1 - 4 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 241: 1, 2 en 3 “Wees stil voor het aangezicht van God” (Evang.Liedbundel)

 

Schriftlezing: Jakobus 3: 1 - 12 (uit de NBV)

Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 - 11 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 838: 1 “O grote God die liefde zijt” (NLB)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Lied 838: 2 en 3 “Maak ons volbrengers van dat woord” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)

 

Moment van de Kindernevendienst met Hetty Wolters

 

Slotlied (staande): Lied 501: 1, 2 en 3 “Vrede van God” (Evangelische Liedbundel)

 

Heenzending en zegen 

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:

mevr. L. v. Vliet en naar dhr. J. Schieving.

 

Zomer ontmoetingen in De Hofstad.

Gedurende de zomer is de kerk open op woensdagmiddagen van 14 uur tot 16 uur.

U kunt zo binnen lopen.

Komende woensdag 11 juli ontmoeten we elkaar, met begeleiding van mw Reina van Werven, rondom psalm 121.

U bent van harte welkom.

 

Zondag 15 juli: samen eten om 17.30 uur in de Hofstad!

U kunt zich opgeven voor eten en koken of voor alleen eten.

Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!

Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of aangeven bij Inge Wouters of

Janneke Blaauw

 

Zondag 8 juli : Kom in mijn tuin:

u en jullie zijn van harte welkom bij:Familie Zijlstra, Hattemseweg 23

Komt u/ komen jullie ook?

We zien u/ jullie graag!

Team Activiteiten Pastoraat