De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 22 juli 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg         Organist: Bert Riphagen 
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”
 
Bemoediging en Groet
 
We kijken en luisteren naar Lied 1005, het Lied van de maand, via YouTube door The Notre Dame Folk Choir.
 
Zingen: Lied 1005: 1 en 2 en het refrein “Zoekend naar licht hier in het duister” (NLB) (Lied van de maand)
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 425 “Dit is de dag” (Evangelische Lied-bundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: 1 Samuel 24: 1 - 13 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 142: 1 “Tot God de Heer hief ik mijn stem” (NLB)
 
Schriftlezing: Psalm 142: 1 - 8 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 142: 4 “Tot U roep ik dat Gij, o Heer” (NLB)
 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 - 7 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 246: 1 en 2 “Ik bouw op U” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 351 “Machtig God, sterke Rots” (Evangelische Liedbundel)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr. M. Kuis, naar mevr. J. Blaauw en naar dhr. K. de Bruine.
 
Zondag 22 juli : Kom in mijn tuin:
u en jullie zijn van harte welkom bij: Marjanne en Henny Freriks, Groenewoud 15
U komt er zo: vanaf de Hofstad: Arnhemseweg/ koning Stadhouderlaan afrijden/ fietsen.
Na de tunnel bij verkeerslichten linksaf gaan. eerste weg links: Waterloseweg, dan eerste weg rechts: Groenewoud. Van harte welkom op nr. 15!
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad
Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.
Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.
25 juli:  De kerk in Spanje;
   Elske Haveman vertelt over de kerk in Spanje! Ervaringen uitwisselen
1 augustus : Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
8 augustus: Thema rondom de bijbel; Reina van Werven
15 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
22 augustus:  Presentatie over de reis naar Israël.  
   Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israël
29/8 augustus: Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
 
Zomerborrelen in De Hofstad
Donderdag 26 juli van 20.30 tot 22 uur.
Zomer borrelen in De Hofstad voor ieder die het leuk vindt om even bij te praten in deze vakantie
periode. Neem zelf een drankje en een hapje mee.
Gasten zijn ook welkom.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
De komende weken hangen in de omloop boven de hal.
Tekeningen van De Jeugdkerk
Thema’s: Geloof Hoop & Liefde – Mozes  bij brandende doornstruik
Deze expositie is in de maanden juli en augustus te zien.