De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 19 augustus 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: dhr. G.R. Bloemendal          Organist: dhr. W. Kuipers
 
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)
Moment van stilte
(Gemeente gaat staan)
 
Intochtslied lied 139: 1 en 14  “Heer, die mij ziet zoals ik ben” (NLB)
 
Stil gebed
 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Drempelgebed
(Gemeente gaat zitten) 
 
Als Kyriëgebed zingen we lied 280: 1 t/m 5 “Wij zoeken hier uw aangezicht” (NLB)
 
We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden
 
Glorialied lied 281: 6 t/m 10 “De zon straalt van uw aangezicht” (NLB)
 
Dienst van het Woord
Groet: v: De Heer zij met u
 a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.
 
Schriftlezingen en liederen
Lezing OT – Jesaja 35: 1 – 10 (Bijbel in gewone taal)
 
Zingen lied 878 “Nu breekt je uittocht aan” (NLB)
 
Epistellezing - Efeziërs 5: 15 – 20 (Bijbel in gewone taal)
 
Geloofsbelijdenis
 
Zingen lied 713: 1, 2 en 5 “Wij moeten Gode zingen” (NLB)
 
Lezing NT  Marcus 7: 31 – 37 (Bijbel in gewone taal)
 
Zingen lied 534 “Hij die blinden weer liet zien” (NLB)
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen lied 632 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” (NLB)
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotzang (staande)  lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)
 
Wegzending en zegen
allen zingen: Amen (3x)
 


De bloemen zijn vandaag met een hartelijke groet van ons allen bestemd voor:
mevr. P. van den Broek en dhr. J. Koers.
 
Zondag 19 augustus : Kom in mijn tuin:
u en jullie zijn van harte welkom bij:
Bram en Elske, De Ploeg 23
Komt u/ komen jullie ook? We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Inleveren kopij Start-/ Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij kan weer ingeleverd bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
T/m uiterlijk 12 september ontvangen wij uw, jouw kopij graag op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Zomer ontmoetingen in De Hofstad
Gedurende de zomer is de kerk open op woensdagmiddagen van 14 uur tot 16 uur.
U kunt zo binnen lopen. Komende woensdag 22 augustus vertellen Marri Brouwer en Gert Buitenhuis, aan de hand van beelden, over hun reis naar Israël die zij samen met andere gemeenteleden maakten.
U bent van harte welkom.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
De komende weken hangen in de omloop boven de hal tekeningen van De Jeugdkerk
Thema’s: Geloof Hoop & Liefde – Mozes  bij brandende doornstruik
Deze expositie is in de maand augustus nog te zien.