De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 19 augustus 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Eldering-Schenkel     Organist: Marc Woning
 
Orgelspel
 
Voorbereiding
Welkom en  mededelingen  (door de kerkenraad)
Moment van stilte
(Gemeente gaat staan)
 
Zingen lied 146c: vers 1 en 3 (NLB)
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Gebed om toenadering en vergeving.
 
Genadeverkondiging
 
Zingen lied 311: alle coupletten in wisselzang (NLB)
 
Het Woord
Gebed bij de opening van het Woord (zingen kinderlied)- de kindernevendienst begint
 
Schriftlezing Psalm 115: vers 1- 13 (NBV)
Zingen lied 422: vers 1 en 3 (NLB)
 
Schriftlezing Marcus 7: 31-37 (NBV) 
Zingen lied 422: vers 2 (NLB)
 
Verkondiging
 
Het antwoord (muzikaal meditatief moment)
 
Zingen lied 826
 
Geloofsbelijdenis
 
Gebeden
 
Aankondiging inzamelen v.d. gaven (ingeleid door een diaken)
Kinderen komen terug
 
Slotlied 425
 
Zegen, beantwoord met lied 456: 3
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 september  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger: Mevr. Marjon Bosch, 
Organist     : Bert Riphagen,  
Koor           : Het Interkerkelijk koor “Les Chantres” uit Papendrecht  o.l.v. Hans Blijderveen,  met Combo,   
Koster        : Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 218: 1, 2 EN 3 (Evangelische liedbundel)
Koor: NO NAME UNDER HEAVEN 
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang:  Psalm 105: 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en groet
 
Koor: I AM
 
Gebed
 
Koor:  IN THE NAME OF JESUS
 
Samenzang:  Lied:  356: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
 
Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 14
 
Samenzang:  Lied 478: 1, 2, en 3   (Joh de Heer)  
 
Koor: LORD, I NEED YOU
  
Samenzang:  Lied 770 (Opwekking)
   
Koor:  AT YOUR NAME
 
Gebeden
 
Koor: THE ONLY NAME 
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Whispering Hope
 
Koor: TAKE THE NAME OF JESUS WITH YOU
 
Samenzang: Lied 501: 1, 2 en 3  (Evangelische liedbundel)
 
Zegen  3x Amen
  
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 7 oktober  2018.
Koor            :  Christelijk Mannenkoor Assen, o.l.v Bert Duijst
Voorganger :  Dhr. Egbert Fokkema, 
Organist      :  Harm Hoeve, 
Koster         : Kees Vaartjes
 

De bloemen zijn vandaag met een hartelijke groet van ons allen bestemd voor:
Mevr. G. Hamstra, mevr. G. Bisschop en naar mevr. M. van Rootselaar.

Inleveren kopij Start-/ Herfstnummer De Hofstedeling
Kopij kan weer ingeleverd bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
T/m uiterlijk 12 september ontvangen wij uw, jouw kopij graag op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voedselbank
Het product voor de maand september is: Kleine potjes groente.
Vooral van belang voor de 1-persoonshuishoudens, waarvan er ook veel gebruik maken van de Voedselbank.
Doet u weer mee?