De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 30 september 2018 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. J. ter Avest  Organist: Dhr. M. Woning
 
Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Aanvangslied: Psalm 95: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Bemoediging en groet:
 Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
 Gemeente:    Die hemel en aarde geschapen heeft
 Voorganger:  En die nooit loslaat wat hij in zijn schepping begonnen is
 Allen:             Amen.
 
Zingen: lied 217: 1 t/m 4 (NLB)
 
Gebed om ontferming   -   Zo bidden wij samen:
 
Loflied: Psalm 146: 1 en 3 (NLB)
 
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente:   Ook met u zij de Heer
 
Gebed bij de Bijbel
Kinderen naar de nevendienst – zingen van het lichtlied
 
Lezing: Psalm 111 (NBV)
 
Zingen: Psalm 117 (NLB)
 
Lezing: Marcus 9: 38-50 (NBV)
 
Zingen: lied 686 (NLB)
 
Overdenking
 
Orgelspel
 
Zingen: lied 826 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
Stilte
Onze Vader…
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: lied 305 (NLB)
 
Wegzending en zegen
Amen (gezongen)
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. de Bruine, mevr. v. d. Woude en bij dhr. P. Braad.
 
Presentatie Israël reis
Dit voorjaar heeft een groep vanuit De Hofstad een reis door Israël en Jordanië gemaakt.
Volgende week zondag (8 sept) willen ze u over hun belevenissen vertellen.
Na de dienst is er in de kerkzaal een presentatie met foto’s over deze prachtige reis.
U en jullie zijn van harte welkom
Namens de Israël groep, Gert Buitenhuis en Marri Brouwer
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een 1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Samen eten
Zondag 21 oktober: samen eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten en koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of aangeven bij Inge Wouters of Janneke Blaauw
 
Vanuit de kerkenraad
Zoals gebruikelijk, wil de kerkenraad u ook deze maand betrekken bij en informeren over die zaken, waar de kerkenraad druk mee is. De kerkenraad dient immers de wensen van de gemeente uit te voeren en stelt zich daarbij dienstbaar op.
Na een mooie en warme zomerperiode waarin we energie hebben mogen opdoen voor het nieuwe seizoen, zit de vergadering van september er alweer op. Naast alle praktische zaken, die natuurlijk doorgang moeten vin-den, hebben we de volgende zaken besproken:
1. De drie werkgroepen die geformeerd zijn naar aanleiding van de aanbevelingen uit de enquête, zijn in-middels weer aan de slag.
Resultaten worden, zodra ze er zijn, besproken op de kerkenraadsvergadering en uiteraard met u ge-deeld.
2. Zoals al eerder gemeld is er tijdelijke ondersteuning in pastoraat gevonden in de persoon van Dick Lui-mes. Daar zijn we erg blij mee.
3. Verder hebben we met elkaar gesproken over mogelijke deelname van De Hofstad aan de ‘pop-up kerk’ in Apeldoorn in de maand december (verdere berichtgeving volgt) en over een bijdrage aan de uitzen-ding van RTV-Apeldoorn. Deze uitzending is inmiddels geweest. Op zaterdag 15 september was er in samenwerking met de Wijkraad Apeldoorn Zuid van 10.00 - 16.00 uur een uitzending van RTV
Apeldoorn over de wijk Apeldoorn Zuid. In de ochtend ging de wijkraad Apeldoorn Zuid in gesprek met de lokale politiek en gemeente. In de middag ging het over organisaties en activiteiten in de wijk.
Aan dit middaggedeelte heeft ook De Hofstad een bijdrage geleverd met dank aan Mini Wentzel en Kees Vaartjes.
Hebt u opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage of wensen m.b.t. (te behandelen) onderwerpen: deze zijn zeer welkom. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer