De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 oktober 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg  Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We kijken en luisteren naar het Lied van de Maand: “Samen is veel leuker” (via YouTube)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Deuteronomium 6: 4 - 9 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 55: 1, 3, 4 en 1 (nogmaals) en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel)
             (Het refrein is de tekst “Here God wij zijn vervreemden door te luist’ren naar Uw stem.
                                               Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem”)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 218: 1, 2 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Psalm 125 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 “Ik sla mij ogen op en zie” (NLB)
 
We luisteren naar enkele impressies van de Israëlreis
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 413: 1, 2 en 4 en het refrein “Lichtstad met uw paarlen poorten” (Evangelische Liedbundel)
 
Zingen: Psalm 130: 1 “Uit diepten van ellende” i.v.m. “Het grootste koor van Nederland”
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


Liturgie voor de zangdienst op zondag 7 oktober  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Dhr. Egbert Fokkema
Organist      : Harm Hoeve 
Koor            : “Christelijk Mannenkoor Assen” o.l.v. Bert Duijst
Koster         :  Kees Vaartjes
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied 769: 1 en 6
 
Koor: I’LL WISH I HAD GIVEN HIM MORE
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 975: 1, 2 en 3 (NLB)   (Melodie Gez. 435 LvdK) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor: NEARER STILL NEARER
 
Gebed
 
Koor:  U BENT ALLES, HEER
 
Koor en Samenzang: `K BEN EEN KONINKLIJK KIND  1 en 2 Koor en 3 Allen
 
Schriftlezing: Psalm 98:  1 - 8 en Kolossenzen 3: 12 - 17
 
Koor en Samenzang: GENADE ZO GROOT  1 Koor en  2 Allen
 
Koor: VASTE ROTS VAN MIJ BEHOUD
  
Samenzang: Lied 838: 1 en 3 (NLB)   
 
Koor:  WHERE NO ONE STANDS ALONE
 
Gebeden
 
Koor: VERTROUWEN
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Vreugde, vreugde louter
 
Koor: GAAN MET GOD
 
Zegen 3x "Amen"
 
Samenzang: Lied 425 (NLB)
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 november
- Koor            : Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v.  Harry Hammer
- Voorganger : Ds. J. Woudenberg
- Organist      : Bert Riphagen
- Koster         : Kees Vaartjes
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. B. Kruit, mevr. G. Veeneman en naar Mevr. A. Hoeksema.
 
De Hofstedeling
Het nieuwe herfstnummer van De Hofstedeling ligt voor de kontaktpersonen klaar in de hal.
 
Wijziging rekeningnummer van Solidariteitskas.
U heb één dezer dagen uw acceptgiro ontvangen met betrekking tot de Solidariteitskas.
In verband met een direct doorgevoerde wijziging van bankrekeningnummers kan de bank na 1 november a.s. de acceptgiro niet meer verwerken. Na 1 november ingeleverde acceptgiro’s zullen dan ook door de bank worden teruggestuurd naar de verzender.
Daarom aan U een dringend verzoek om voor 1 november de acceptgiro bij de bank aan te bieden.
U kunt natuurlijk ook via telebankieren de gevraagde bijdrage over maken.
Na 1 november kunt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL72RABO0373715412 van Protestantse Gem. Apeldoorn inz. Solidariteitskas
Excuus voor het (eventuele) ongemak.
Vriendelijke groet, Pleun de Heer, Commissie geldwerving.
 
Presentatie Israël reis
Dit voorjaar heeft een groep vanuit De Hofstad een reis door Israël en Jordanië gemaakt.
As. zondag, (Israël zondag) willen ze u over hun belevenissen vertellen.
Na de dienst is er in de kerkzaal een presentatie met foto’s over deze prachtige reis.
U en jullie zijn van harte welkom
Namens de Israël groep, Gert Buitenhuis en Marri Brouwer
 
Werelddiaconaat (wereldvoedseldag) zondag 14 oktober 2018
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voed-sel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
Naast de aandacht die gevraagd wordt omdat het de zondag van wereldvoedseldag is, is het ook weer tijd om uw spaardoosje in te leveren. Op zondag 14 oktober zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal aanwezig zijn om uw spaardoosje in ontvangst te nemen en een nieuwe aan u uit te reiken. De opbrengst van de spaar-doosjes zullen ten goede komen aan de vele goede projecten van Kerk in Actie. Alvast hartelijk dank voor het sparen!
Namens de ZWO-commissie
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een 1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Samen eten
Zondag 21 oktober: samen eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten en koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of aangeven bij Inge Wouters of Janneke Blaauw
 
Noteer die datum!
De kerkenraad is voornemens om op zondag 4 november, na de kerkdienst, weer een gemeente-bijeenkomst te houden. Nadere informatie over de onderwerpen volgt nog, maar noteert u alvast de datum. Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst in plaats van een gemeenteavond een gemeentebijeenkomst na de zondagse eredienst gehouden en dat is goed bevallen.
Met een bijeenkomst op de zondagochtend kunnen we meer mensen bereiken dan met een bijeenkomst op de avond, zeker in de herfst / winter als het al weer vroeg donker wordt.
We nodigen u hierbij alvast van harte uit voor de bijeenkomst op zondag 4 november en we hopen op uw aanwezigheid.
Namens de kerkenraad, Durk Boelens en Thea Schäfer