De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 14 oktober 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 33: 1 en 2 “Kom nu met zang en roer de snaren” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We kijken en luisteren naar het Lied van de Maand: “Samen is veel leuker” (via YouTube)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 8b: 1, 2 en 4 “Zie de zon, zie de maan” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 33 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 33: 8 “Wij wachten stil op Gods ontferming” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12 - 20 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. H. Olthof en naar de fam. G. Korts.
 
Werelddiaconaat (wereldvoedseldag) zondag 14 oktober 2018
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voed-sel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
Naast de aandacht die gevraagd wordt omdat het de zondag van wereldvoedseldag is, is het ook weer tijd om uw spaardoosje in te leveren. Op zondag 14 oktober zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal aanwezig zijn om uw spaardoosje in ontvangst te nemen en een nieuwe aan u uit te reiken. De opbrengst van de spaar-doosjes zullen ten goede komen aan de vele goede projecten van Kerk in Actie. Alvast hartelijk dank voor het sparen!
Namens de ZWO-commissie
 
Samen eten
Zondag 21 oktober: samen eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten en koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of aangeven bij Inge Wouters of Janneke Blaauw
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van olieverfschilderijen van Riet Knol uit Wenum Wiesel
Deze expositie is te zien tot en met zondag 28 oktober.
 
Wijziging rekeningnummer van Solidariteitskas.
U heb één dezer dagen uw acceptgiro ontvangen met betrekking tot de Solidariteitskas.
In verband met een direct doorgevoerde wijziging van bankrekeningnummers kan de bank na 1 november a.s. de acceptgiro niet meer verwerken. Na 1 november ingeleverde acceptgiro’s zullen dan ook door de bank worden teruggestuurd naar de verzender.
Daarom aan U een dringend verzoek om voor 1 november de acceptgiro bij de bank aan te bieden.
U kunt natuurlijk ook via telebankieren de gevraagde bijdrage over maken.
Na 1 november kunt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL72RABO0373715412 van Protestantse Gem. Apeldoorn inz. Solidariteitskas
Excuus voor het (eventuele) ongemak.
Vriendelijke groet, Pleun de Heer, Commissie geldwerving.
 
Voedselbank
Veel klanten van de Voedselbank voert een 1-persoonshuishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente.
U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!