De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 4 november om 10.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger: ds. B. Kruit      Organist: dhr. B. Riphagen
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Aanvangslied 944: 1, 4 (NLB)

Votum en Groet

Zingen Lied van de Maand, 894: 1, 2, 4 (NLB)

Kyriegebed

Glorialied 990: 1, 2, 3 (NLB)
 
De Heer zij met u

Gebed om de H.Geest

Kinderen komen naar voren, na een gesprekje wordt samen met de gemeente het “Lichtlied” gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

1e lezing Deut.31: 14t/m 23 (NBV)

Zingen lied 362: 1, 3 (NLB)

2e lezing Matt 25: 31 t/m 40 (NBV)

Zingen lied: 1007 (NLB)

Uitleg

Zingen lied 767: 1 t/m 4 (NLB)

Dankgebed

Slotlied 315: 1, 3 (NLB)

Uitzending en zegen

Zingen 3x "Amen"Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 november om 19.00 uur in “De Hofstad”

Medewerkenden:  
Voorganger : Ds. Johan Woudenberg,
Organist     : Bert Riphagen,  
Koor           : Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer,  
Koster        :  Kees Vaartjes
     
VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Gezang 473: 1 (Allen), 2 (Mannen), 3 (Vrouwen) en 5 (Allen) (LvdK)

Koor: TAKE NOW MY VOICE

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Lied 334: 1 en 3 (Opwekking)  

Bemoediging en groet

Koor: OP WEG NAAR HET HUIS VAN DE HEER

Samenzang: Psalm 122: 1, 3 (NLB)

Samenzang: Gezang 232: 1, 2 en 3  (Hervormde Bundel 1938)

Koor:  HOOR NAAR MIJ

Gebed

Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 23 (NBV)

Samenzang: Lied 242: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

Koor: WAARLIJK, MIJN ZIEL KEERT ZICH STIL TOT GOD

Schriftlezing: Mattheus 11: 28 – 30  (NBV)

Samenzang: Lied 226: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
    
Koor: NOOIT ALLEEN
   
Samenzang: Lied 299: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)    
                
Koor:  BECAUSE HE LIVES

Gedicht en Gebeden

Koor: MORE LOVE TO THEE

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang:
 
Samenzang: Psalm 68: 10  (Oude berijming)
 
Zegen 3x "Amen"

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 december 2018.
- Koor            :  Christelijk Nationaal Koor uit Veenendaal o.l.v.  Jacob Schenk.
- Voorganger  :  Ds. Mar van der Velden,  
- Organist      :  Bert Riphagen,  
- Koster         : Kees VaartjesDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
Mevr. M. IJzerman, de fam. D. Eertink en de fam. J. Borren.

Gemeente-bijeenkomst
Zondagochtend 4 november, aansluitend aan de kerkdienst, wil de kerkenraad u graag kort bijpraten over een aantal belangrijke zaken die op dit moment spelen in onze wijkgemeente.
We kiezen dit keer opnieuw voor een kort samenzijn na de dienst in plaats van een gemeenteavond.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
    De voortgang van de werkgroepen nav uitkomsten enquête
    Pastoraat
    Beleidsplan PKN Apeldoorn
    vacatures
Voor koffie wordt gezorgd, mogen we op uw aanwezigheid rekenen?
De Kerkenraad


Inleveren kopij kerstnummer De Hofstedeling
‘Voor je het weet… is het kerst’. Een inmiddels gevleugelde uitspraak. En inderdaad, we gaan al weer hard die kant op!
Kopij voor het kerstnummer kan weer worden ingeleverd t/m uiterlijk woensdag 21 november.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie

Dagboekjes en dagblokkalenders "Dag in de dag uit" 2019 van Ark Media
Bovenstaand kunt u weer bestellen op de intekenlijst in de hal van De Hofstad of via telefoonnr. 5338027.
De prijzen zijn € 5,99 voor het dagboek en € 9,99 voor de kalender.
Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd. Wilt u daarom uw adres noteren?
 
Kaarten bij de zondagse bloemengroet
Bij de zondagse bloemengroet gaat ook altijd een mooie zelfgemaakte kaart mee.
Hier kunt u voortaan ook iets persoonlijks inschrijven. De kaarten liggen voor en na de dienst in de hal op het tafeltje onder de telefoon.

Dankdag voor Gewas en Arbeid 2018
Op 7 november a.s. is het Dankdag. Het is al jaren een goede gewoonte de zondag er voor fruit in te zamelen en dit uit te delen.
Dit jaar willen we het anders doen. Wij vragen u één of meerdere producten mee te nemen voor de boodschappenactie van Dorcas. Deze organisatie verstrekt aan duizenden mensen in Oost Europa een voedselpakket voor de komende koude wintermaanden.
De gewenste producten zijn: zonnebloemolie, limonadesiroop, groenten in blik, witte/bruine bonen in blik, rijst, macaroni of spaghetti, suiker, liga, jam of thee.
Op zondag 4 november kunt u de spullen inleveren in de hal van de kerk (’s morgens en ’s avonds).
Een financiële bijdrage is ook welkom, dan koopt de diaconie daar de gewenste producten van.
Wij hopen dat u weer enthousiast meedoet. Alvast bedankt!
Diaconie van De Hofstad