De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Avondmaalsdienst op zondag 11 november om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg        Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 “Loof de Heer, want Hij is goed”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 894: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 3 (Zanggroep) en 4 (Allen)
                                                 “Wanneer ik zoek naar woorden” (Lied van de Maand)
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 385: 1 en 4 “De tafel van samen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Marcus 12: 28 - 34 (uit de NBV)
Zingen: Lied 316: 1 en 4 “Het woord dat u ten leven riep” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen (staande): Lied 340b  “Ik geloof in God de Vader” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

Zingen: Lied 371 “Onze Vader in de hemel” (NLB): 1, 2 en het refrein en 3 en het refrein
 
Inzameling van de gaven
 
Zingen: Opwekking 737: 1, 2, 3 en 4 (Zanggroep) en dan 4 nogmaals (Allen) “Aan uw tafel”.

(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
 
Over het Avondmaal
 
Gemeenschap van brood en wijn
 
Tijdens de lopende viering zingen we:
Psalm 116: 1, 3, 6 en 8 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” NLB)
Lied 146a (!): 1, 2, 3, 4 en 5 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)
 
Dankgebed
 
Slotlied (staande): Lied 617a: 1 (Zanggroep), 2 (Allen) en 3 (Allen) en het refrein
                                                                                 “Tienduizend redenen” (Hemelhoog)
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. K. Vaartjes en bij de fam. Hilgenga.
 
Kerstrommelmarkt 17 november 2018
Wegens ziekte van een aantal vaste medewerkers van de Rommelmarktploeg hebben wij de komende week extra mannen en vrouwen nodig voor het voorbereiden van
de Kerstrommelmarkt!
Help ons a.u.b. voor het welslagen van deze markt!!!
Indien wij geen extra mensen erbij krijgen zijn wij helaas genoodzaakt de markt drastisch in te krimpen!!
Meld u aan bij Johan Nieuwland of kom gewoon vanaf morgen ons helpen.
 
Inleveren kopij kerstnummer De Hofstedeling
‘Voor je het weet… is het kerst’. Een inmiddels gevleugelde uitspraak. En inderdaad, we gaan al weer hard die kant op!
Kopij voor het kerstnummer kan weer worden ingeleverd t/m uiterlijk woensdag 21 november.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie