De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de  dienst van gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
zondag 25 november 2018 om 10.00 uur in De Hofstad in Apeldoorn
 
 
Voorgangers             : ds. Albert Roodenburg en ds. Dick Luijmes
Organist                    : Bert Riphagen 
Ouderling van dienst : Thea Schäfer
M.m.v.                       : Ben van der Velden, Marjanne Freriks en Margreet Heij
Koster                       : Wouter VisscherOrgelspel
 
Welkom en mededelingen
Voorbereiding
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Lied 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 894: 1 en 3 “Wanneer ik zoek naar woorden” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 910: “Soms groet een licht van vreugde” (NLB)
                                                                   1 (Ben), 2 (Vrouwen), 3 (Mannen) en 4 (Allen)
Dienst van het Woord
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Aandacht voor de kinderen
 
We zingen Lied 121: 1 en 6 en het refrein “Nu gaan de bloemen nog dood” (Hemelhoog)
 
Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 (uit de NBV door Margreet Heij)
 
Ben zingt het lied “Voetstappen in ’t zand”
 
Verkondiging
 
Ben zingt het lied “Heer in de hemel” waarbij de laatste regel
“God in de hemel hoor ons aan. Geef ons de kracht om door te gaan” door allen wordt gezongen.
 
Dienst van gedenken
 
Gedicht: “Eeuwigheidszondag” (door Marjanne Freriks)
 
Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.
Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt Ben telkens een couplet van het lied “Ik zal er zijn”.
 
Na het aansteken van de kaarsen zingen we het lied: 
“Mens we dragen je op handen”: 1, 2 en 3 en het refrein (melodie Lied 357 Evang. Liedb.).

1. Mens, we dragen je op handen,
nooit vergeten we jouw naam
en jouw liefde zal niet stranden,
in en door ons verder gaan!
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind
van licht en leven zijn. 
 
2. Mens, we vouwen onze handen
bij het noemen van je naam
en we danken voor het goede
dat je voor ons hebt gedaan.
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind
van licht en leven zijn.
3.
Mens, we strekken onze handen
vol geloof uit naar elkaar
en we bidden hier tezamen:
God, maak onze woorden waar!
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim
in de hoge hemel zul je kind
van licht en leven zijn. 
 
Dienst van gebeden en gaven
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Wegzending en zegen
 
Slotlied (staande): Lied 66: refrein, vers 1, refrein, vers 2 en refrein
                                       “Jezus leeft in eeuwigheid” (Hofstadbundel)
Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
1.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan,
Hef ik daar mijn loflied aan.
Refrein
 
2.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Refrein 
 
Zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
Na de dienst bent u en zijn jullie van harte welkom om te blijven voor koffie / thee / limonade en elkaar te ontmoeten en te spreken.
 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
fam. R. Wentzel, fam. R. Gerrits en naar fam. A. Bronk.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van aquarellen en acrylschilderijen van Anneke van der Klis uit Apeldoorn.
Deze expositie is te zien tot en met zondag 16 december.
 
Nieuws van het Team activiteiten Pastoraat
We zijn erg blij dat Ada Visser ons team komt versterken. We hebben inmiddels weer een vergadering gehad en willen u vragen onderstaande met aandacht te lezen en een activiteit waarvan u denkt: dat is iets voor mij vast in uw agenda of in uw hoofd te noteren.

Nog in 2018:
16 december: na de ochtenddienst koffiedrinken, mini orgelconcert (en laatste kans om de expositie boven te bekijken) gaan we met elkaar lunchen (wij zorgen, u hoeft alleen u zelf mee te brengen) en in gesprek over muziek en inspiratie. Het jaarthema is een goed gesprek. We hopen dat u het geheel als goed zult ervaren.
 
In 2019:
27 Januari: om 17.30 uur kunnen we samen eten in de Hofstad. Een aantal mensen koken een stamppot en we eten het gezamenlijk op. U kunt zich daarvoor opgeven vanaf begin januari op de intekenlijst in de hal óf mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
16 en 17 februari: Opa’s en oma’s opgelet!
Een aantal oma’s zijn bij elkaar geweest en hebben het plan opgevat om in het weekend van 16 en 17 februari een zaterdagse activiteit en een speciale zondagse dienst te organiseren voor opa’s, oma’s, (papa’s en mama’s natuurlijk ook welkom) en kleinkinderen. We ontdekten dat we het fijn zouden vinden om ook eens met elkaar te zijn en ervaringen te delen: wat en hoe vertel je je kleinkinderen over de kerk/ over geloven/ over God? Een onderwerp wat in ons eigen leven belangrijk is.
We hebben Cora Krispijn van “De Verwondering” uitgenodigd om met ons te brainstormen.  En we hebben een plannetje bedacht: Op zaterdagmiddag 16 februari komen opa’s, oma’s en kleinkinderen rond 15 uur bij elkaar voor een vertelling en een creatieve verwerking. Én dan gaan we ook nog samen aan tafel voor een warme maaltijd.
Op zondagochtend 17 februari willen we de dienst dan richten op de vertelling en de creatieve uitwerking van de dag ervoor en zijn dat uw kleinkinderen (wellicht na een nachtje logeren bij opa en oma) weer van harte welkom in de kerk.
Als u denkt: wat leuk! Dan is het wellicht handig om de data vast te reserveren voor u zelf en uw kleinkinderen. We gaan nog aan de gang met mooie uitnodigingen om aan uw kleinkinderen te sturen. Maar ervaring leert dat agenda’s, ook van opa’s en oma’s, heel snel vollopen, dus vandaar deze vooraankondiging.
 
28 April, samen lente eten om 17.30 uur
28 Juli, samen zomer eten om 17.30 uur
27 Oktober samen herfst eten om 17.30 uur
 
Heeft u ideeën voor team activiteiten pastoraat? Schroom dan niet om ze ons te vertellen! Ook wij zijn steeds opnieuw op zoek naar INSPIRATIE!
Inge Wouters, Kees Vaartjes, Ada Visser en Janneke Blaauw en de voorbereidingsgroep van 16/17 februari.
Ps. Wilt u hierop reageren of heeft u vragen? dan kunt u contact opnemen met Janneke Blaauw (055-5413558) of Inge Wouters (055-5417043 of kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.