De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op Zondag 2 december 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. Eldering Organist: dhr. B. Riphagen Koster: dhr. H. Borst
 
Orgelspel
Voorbereiding
Welkom en mededelingen

Moment van stilte
Intochtslied: lied 975 vers 1 en 3 (NLB)
 
Kind steekt de 1e adventskaars aan (met gedichtje)
 
Stil gebed

Votum  
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
           Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
           Allen: en niet uit handen geeft wat Hij een is begonnen.
(we nemen plaats)
 
We bidden samen om ontferming en na de woorden zo roepen wij tot u zingen we 3x "Heer ontferm U"
 
Zingen: lied 455 vers 1 (NLB)
 
Gebed om de Heilige Geest.
 
Lezing: Micha 5 vers 1-4 (BGT)
 
We kijken naar het filmpje van Anne en Kasper.
We zingen het projectlied
Dan gaan de kinderen naar de nevendienst.
 
Schriftlezing Lucas 1 vers 5-14 (NBV)
 
Zingen: lied 464 vers 1, 7 en 10 (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: lied 221 vers 1 en 3 (NLB)
 
Als de kinderen terug komen maken ze de vakjes open.
 
Voorbeden dankgebed  en na stil gebed  Onze Vader.
 
Inzameling van de gaven.
 
Slotlied 423 (NLB)
 
Uitzending en zegen.
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 december  om 19.00 uur in De Hofstad
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Ds. Mar van der Velden,
Organist      : Bert Riphagen, 
Koor            : “Christelijk Nationaal  Koor” uit Veenendaal  o.l.v. Jacob Schenk, 
Koster         : Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 348: 1 en 5 (Evangelische Liedbundel)
Koor: HEER IK KOM TOT U
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 440: 1 en 2 (NLB) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor: LOB UND PREIS DEM HERRN
 
Gebed
 
Koor: DEINES KINDS GEBET
 
Samenzang: Lied 189a: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)  
 
Schriftlezing: Jesaja 2: 2 – 5 en Lucas 1: 78 -79 (NBV)
 
Samenzang: Lied 413: 1, 2 en 3 (NLB)
 
Koor: BLEST BE THE LORD
 
Samenzang: Lied 837: 1 en 4 (NLB)  
 
Koor: WITH A VOICE OF SINGING
   
Gebeden
 
Koor: ALLE MENSEN MOETEN HOREN
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Dat ons loflied vrolijk rijze
 
Koor: NIGHT OF NIGHTS
 
Samenzang: Lied 442: 1 en 2 (NLB)
 
Zegen  3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 januari 2019.
- Koor             :  Gospelkoor  Rejoice Holten  o.l.v.  Wim Rijstenberg.
- Voorganger  :  Ds.  A. Noordijk
- Organist       :  Bert Riphagen
- Koster          :  Kees Vaartjes
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. B. Sneep, mevr. A. Bogerd, mevr. D. Grutterink en dhr. J. Klaver.
 
Voedselbank
In de maand december vragen wij u om Potten jam voor de Voedselbank.
Geweldig zoals u in november hebt meegedaan om pakken pannenkoekmeel in te leveren. Namens (de klanten van)
de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie
 
Inleveren goederen Bazaar en oude metalen
Op donderdag 13 december is de laatste inleverdag voor bazaar goederen in 2018.
In het nieuwe jaar starten we weer met de inname op donderdag 17 januari.
Secretaris bazaarcommissie
 
Oliebollenactie ZondagsGespreksGroep
De decembermaand is weer aangebroken en het nieuwe jaar komt in zicht!
Tijd om alvast uw oliebollen te bestellen.
Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Voice4Peru, waar gemeenteleden van De Hofstad nauw bij betrokken zijn!
Stichting V4P (Voices4Peru) trekt zich het lot aan van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Deze jongeren leven op straat en worden beinvloed door criminele straatbendes. Met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.
V4P verzorgt onderwijs aan jongeren van 3, 4 en 5 jaar en activiteiten aan jongeren van alle leeftijden. Daniel M. Klop werd geraakt door deze jongeren en richtte in 2000 V4P op.
Ons gemeentelid Hetty Wolter is op dit moment voor de derde keer een aantal maanden in Peru. Zij geeft daar o.a. schilderlessen.
Doet u weer mee?
Bij de uitgang kunt u een bestelformulier mee krijgen en in de hal staat een doos waarin u uw ingevulde formulier kunt stoppen.
Namens de kinderen van Voices4Peru heel hartelijk bedankt.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
In de omloop boven de hal: expositie van aquarellen en acrylschilderijen van Anneke van der Klis uit Apeldoorn.
Deze expositie is te zien tot en met zondag 16 december.
 
Team activiteiten Pastoraat
16 december: na de ochtenddienst koffiedrinken, mini orgelconcert (en laatste kans om de expositie boven te bekijken) gaan we met elkaar lunchen (wij zorgen, u hoeft alleen u zelf mee te brengen) en in gesprek over muziek en inspiratie. Het jaarthema is een goed gesprek. We hopen dat u het geheel als goed zult ervaren.