De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op Zondag 16 december 2018 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

 

Aanvangslied (staande): Psalm 72: 7 en 6 “Laat ons de grote naam bezingen”

 

Bemoediging en groet

 

We steken de Adventskaarsen aan

 

Zingen: Lied 455: 3 “Het zal geschieden in de laatste dagen” (NLB) (Lied van de maand)

 

Gebed

 

De kinderen komen naar voren, we kijken naar een filmpje, we openen de deurtjes van de Adventsposter en we luisteren naar het projectlied. Daarna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst.

 

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11 (uit de NBV)

 

We gaan luisteren en kijken naar het lied “Geef licht” van Stef Bos

 

Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 28 (uit de NBV)

 

Verkondiging

 

Stilte

 

Zingen: Lied 439: 1, 2 en 3 “Verwacht de komst des Heren“ (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecten en inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 441: 1 en 10 “Hoe zal ik U ontvangen” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Wilt u na het gezongen “Amen” nog even gaan zitten? Er volgen nog enkele mededelingen.

 

Orgelspel

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij: de fam. J. Puts en de fam. J. van Manen, Kunstenaarshoeve 209

 

Team activiteiten Pastoraat

Vanmorgen na de ochtenddienst koffiedrinken, mini orgelconcert (en laatste kans om de expositie boven te bekijken) gaan we met elkaar lunchen (wij zorgen, u hoeft alleen u zelf mee te brengen) en in gesprek over muziek en inspiratie. Het jaarthema is een goed gesprek. We hopen dat u het geheel als goed zult ervaren.

 

Voedselbank

In de maand december vragen wij u om Potten jam voor de Voedselbank.

Geweldig zoals u in november hebt meegedaan om pakken pannenkoekmeel in te leveren. Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!

De Diaconie

 

Oliebollenactie ZondagsGespreksGroep

De decembermaand is weer aangebroken en het nieuwe jaar komt in zicht!

Tijd om alvast uw oliebollen te bestellen.

Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Voice4Peru, waar gemeenteleden van De Hofstad nauw bij betrokken zijn!

Stichting V4P (Voices4Peru) trekt zich het lot aan van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Deze jongeren leven op straat en worden beinvloed door criminele straatbendes. Met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij. 

V4P verzorgt onderwijs aan jongeren van 3, 4 en 5 jaar en activiteiten aan jongeren van alle leeftijden. Daniel M. Klop werd geraakt door deze jongeren en richtte in 2000 V4P op.

Ons gemeentelid Hetty Wolter is op dit moment voor de derde keer een aantal maanden in Peru. Zij geeft daar o.a. schilderlessen.

Doet u weer mee?

Bij de uitgang kunt u een bestelformulier mee krijgen en in de hal staat een doos waarin u uw ingevulde formulier kunt stoppen.

Namens de kinderen van Voices4Peru heel hartelijk bedankt.