De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 23 december 2018 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. D. Luimes               Organist: dhr. W. Kuipers 
 
Voorbereiding
Begroeting door ouderl. van dienst –
Kaars & vers: De vier Adventskaarsen worden aangestoken,
stilte
Zingen: psalm 72: 1 en 2 (NLB)
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: psalm 72: 3 (NLB)
 
Inleiding op de dienst
 
Verootmoediging
 
Zingen: lied 455: 4 “Het zal geschieden in de laatste dagen” (NLB)
 
Titus 3: 4 – 8 (zie pagina 2)
 
Zingen: lied 439: 1 “Verwacht de komst des Heren”(NLB)
 
Kinder Adventsproject
film –> poster –> projectlied
 
Het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
 
Schriftlezing  Zacharias 9: 9 – 10 + 14: 5B – 9
 
Zingen: gez. 123: 1 t/m 4 “De naam des Heren nadert” (LvdK)
 
Verkondiging
 
Het antwoord
(muzikaal meditatief moment)
 
Zingen: lied 461: 1 t/m 4 Wij wachten op de koning”(NLB)
 
Pastorale mededelingen
Gebeden
 
Collecte (ingeleid door een diaken)
 
Kinderen komen terug
 
Zingen: lied 92 “Kroon Hem met koningskroon” (Hofstadbundel)
 
Zending en zegening
 
Zegen
 
Zingen: 3 x "Amen"
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. A. de Weerd en bij mevr. A. Karman.
 
Voedselbank
In de maand december vragen wij u om Potten jam voor de Voedselbank.
Geweldig zoals u in november hebt meegedaan om pakken pannenkoekmeel in te leveren. Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie
 
Oliebollenactie ZondagsGespreksGroep
De decembermaand is weer aangebroken en het nieuwe jaar komt in zicht!
Tijd om alvast uw oliebollen te bestellen.
Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Voice4Peru, waar gemeenteleden van De Hofstad nauw bij betrokken zijn! Stichting V4P (Voices4Peru) trekt zich het lot aan van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Deze jongeren leven op straat en worden beïnvloed door criminele straatbendes. Met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.
V4P verzorgt onderwijs aan jongeren van 3, 4 en 5 jaar en activiteiten aan jongeren van alle leeftijden. Daniel M. Klop werd geraakt door deze jongeren en richtte in 2000 V4P op.
Ons gemeentelid Hetty Wolter is op dit moment net terug, na een aantal maanden Peru. Zij gaf daar o.a. schilderlessen. Doet u weer mee?
Bij de uitgang kunt u een bestelformulier mee krijgen en in de hal staat een doos waarin u uw ingevulde formulier kunt stoppen. Bellen of mailen kan ook: 5417043 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 5415844 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kinderen van Voices4Peru heel hartelijk bedankt.
 
Coördinator(s) Schuldhulpmaatjes
Sinds 2011 is de Interkerkelijke Stichting SchuldhulpMaatje Apeldoorn (SHMA) vanuit diaconaal oogpunt actief om mensen die te kampen hebben met schuldenproblematiek te helpen en te begeleiden naar zelfredzaamheid.
Daarvoor zijn ongeveer 50 maatjes actief die daarvoor een opleiding krijgen van drie dagen en zich ook elk jaar door middel van nascholing dienen te hercertificeren.
Elk jaar krijgt SHMA een kleine 200 aanmeldingen van hulpvragers; deze worden niet allemaal door hen geholpen: jaarlijks blijven ruim 100 hulpvragers bij SHMZ, waarbij de gemiddelde ‘doorlooptijd’ van een traject 11 maanden is.
Het intakegesprek, de coördinatie van maatjes, het organiseren van maatjesavonden voor kennisver-groting en intervisie, het maken van een nieuwsbrief, het overleg met het bestuur, contacten met orga-nisaties die hulpvragers naar SHMA hebben verwezen, dat alles behoort tot de taken van een coördina-tor.
Tot voor kort beschikte SHMA over vier coördinatoren; vanwege het vinden van een betaalde baan el-ders zijn er twee vertrokken. De twee overgebleven coördinatoren ervaren de hoeveelheid werk nu als (te) veel en zien er graag één of twee ‘collega’s’ bijkomen. Het werk neemt ongeveer tien uur per week in beslag.
Mocht u hier iets voor voelen, dan kunt u informatie vragen of uw sollicitatie richten aan:
H.L.M. (Herry) Lips, secretaris Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn
Jacob Catslaan 11, 7314 LX Apeldoorn, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 40148792