De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op maandag 31 december 2018 om 19.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. E.P. van der Veen              Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 33: 5, 8 (NLB)
Stil gebed
 
Aanvangswoord en groet
 
Gebed Heilige Geest
 
Schriftlezing: Jeremia 29: 1 – 7 (NBV)
 
Zingen: Psalm 79: 5
 
Schriftlezing: 2 Korintiërs 3: 1- 3 (NBV)
 
Zingen: lied 967: 1, 6, 7 (NLB)
 
Verkondiging: twee brieven - van een profeet en een politicus
 
Zingen: lied 981: 1, 2, 4, 5 (NLB)
 
Gebeden met aansluitend lied 416: 1, 2, 4 (NLB)
 
Collecte
 
Slotlied: 1005: 1, 4, 5 (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen “Amen”