De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 6 januari 2019 om 10.30 uur in De Hofstad
 
             Vanaf 10.00 uur nieuwjaar wensen met koffie en oliebollen in de Hal
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg     Organist: dhr. B. Riphagen.
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1 en 6 “Geef, Heer, de koning uwe rechten”
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 531: 1 (Allen), 2 (Zanggroep) en 3 (Allen) “Jezus, die langs het water liep”
                                                                                                    (NLB) (Lied van de Maand)
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 520: 1, 5 en 6 “De wijzen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 527: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 3 (Zanggroep), 4 (Allen) en 5 (Allen)
                                                                              “Uit uw hemel zonder grenzen” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3: 1 - 12 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 534: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 3 (Zanggroep) en 4 (Allen)
                                                               “Hij die de blinden weer liet zien” (NLB)
Verkondiging
 
Zingen: Lied 489: 1 en 2 “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB) (melodie van NLB 601)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Psalm 72: 2 en 7 “Zolang de zon des daags zal rijzen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 januari 2019 om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : Ds. A. Noordijk,
Organist:       Bert Riphagen, 
Koor:             “Gospelkoor Rejoice Holten” o.l.v. Wim Rijstenberg, 
Koster:          Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Gezang 443: 1 en 3  (Liedboek v d Kerken)
Koor: FATHER, FORGIVER AND FRIEND
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
Samenzang: Psalm 116: 1 en 8 (NLB) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor: LORD I STRETCH MY HANDS
 
Gebed
 
Koor: IN GOD ALONE
 
Samenzang: Lied 30: 1 en 2  (Hemel hoog)   
 
Schriftlezing: Efeziërs 5: 1 – 19  (NBV)
 
Samenzang: Lied 791: 1, 2 en 6 (NLB)
      
Koor + Samenzang: Lied 382: (ELB) 1 Dames, 2 Heren, 3 Allen, Refrein Gemeente en Koor.
 
Samenzang: Lied 562: 1, 3 en 5 (Hemelhoog) 
 
Koor: BE STILL
  
Gebeden
 
Koor en Samenzang: Lied 462  (Opwekking)
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang
Samenzang: "Liefde is de bron"
Koor: TESTIFY TO LOVE
 
Zegen 3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 februari 2019.
- Koor            :  Christelijk Gemengde Zangvereniging “Hosanna” uit Lieren o.l.v. Bart van den  Brink.
- Voorganger :  Ds. Albert Roodenburg,  Organist:  Bert Riphagen,  Koster: Kees Vaartjes
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. G. Koomen en bij de fam. B. Konink.
 
Actie Kerkbalans 2019
Beste gemeenteleden,
Net als in voorgaande jaren zal in januari 2019, om precies te zijn van 19 januari tot en met 2 februari, ook in onze wijkgemeente De Hofstad de Actie kerkbalans 2019 worden georganiseerd.
Dat gaat niet zonder de inzet van veel vrijwilligers.
Wij willen u vragen of u ons in 2019 kunt helpen met het bezorgen en ophalen van de enveloppen.
Het ophalen van de enveloppen is op vrijdag 18 januari 2019 tussen 19:00 uur tot 20:30 uur.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad
Jan Beeuwkes
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan!Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is gekozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Samen eten
Zondag 27 januari: samen Winters eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558