De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 januari 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Mw. M. van der Veen                Organist: dhr. W. Kuiper 
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Intochtslied (staande): Psalm 121: 1 en 3 (NLB)
 
Drempelgebed
 
Zingen: Psalm: 121 : 4 (NLB)
 
Glorialied: lied 305: “Alle eer en alle glorie” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied van de maand 531 (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen het lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: : Mattheus 3: 1-6 en 11-17 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 358: 1, 2, 3 (NLB)
 
Schriftlezing: : Johannes 1: 19-34 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 358: 4 en 5 (NLB)
 
Schriftuitleg
 
Zingen: Lied 686: 1, 2, 3 (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug
 
Slotlied (staande): 838: 1, 2, 3 (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. M. van de Hel, mevr. M. Kwappenberg en naar de fam. G. Westerveld.
 
(Groot)Ouders en kinderen activiteit
• Voor (Groot)Ouders en kinderen: een Bijbelverhaal samen beleven en samen eten!
• zaterdagmiddag 16 februari vanaf 15 uur en zondagochtend 17 februari 2019
• Voor kinderen van de basisschool.
• Voor de jongere kinderen is er oppas!
Zet u het vast in uw agenda?
Kunnen uw (klein)kinderen er ook vast op rekenen!
 
Samen eten
Zondag 27 januari: samen Winters eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5413558
 
Actie Kerkbalans 2019
Beste gemeenteleden,
Net als in voorgaande jaren zal in januari 2019, om precies te zijn van 19 januari tot en met 2 februari, ook in onze wijkgemeente De Hofstad de Actie kerkbalans 2019 worden georganiseerd. Dat gaat niet zonder de inzet van veel vrijwilligers.
Wij willen u vragen of u ons in 2019 kunt helpen met het bezorgen en ophalen van de enveloppen.
Het ophalen van de enveloppen is op vrijdag 18 januari 2019 tussen 19:00 uur tot 20:30 uur.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad
Jan Beeuwkes
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is ge-kozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!