De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Eredienst op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg               Organist: dhr. W. Veldkamp
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Intochtslied (staande): Psalm 72: 1 en 4 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)
 
Bemoediging en groet

Voorg.: Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorg.: Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorg.: Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.

Voorg.: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Allen: En ook met u.
 
Zingen: Lied 531: 1 en 3 “Jezus, die langs het water liep” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Inleiding op het thema van de Week van Gebed: “Recht voor ogen”

Gebed om ontferming en schuldbelijdenis

Wij beantwoorden de verschillende gebeden door met elkaar te bidden:
Allen: Heer, ontferm U.

Zingen: Lied 974: 1 en 2 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 459 “Lees je Bijbel, bid elke dag” (2x) (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 16: 9 - 20 (uit de NBV)

We gaan eerst kijken en luisteren naar het lied “Licht voor alle volken” (via YouTube)
Zingen: Lied “Licht voor alle volken” (melodie Lied 116 Evangelische Liedbundel)

1 Licht voor alle volken
   zon van mijn bestaan,
   kom, breek door de wolken   
   streel mij, raak mij aan
2 God laat heel de aarde
   zien hoe Christus puur
   als een schat bewaarde
   stralend vreugdevuur
3 Daarin zal ik lopen
   heel de lange dag
   tot, de hemel open,
   ik naar binnen mag
4 Om U te omhelzen
   Vader van het licht
   zon, hoe onvoorstelbaar
   glanst uw aangezicht


Tweede Schriftlezing: Romeinen 12: 1 - 13 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 970: 1, 3 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Wij beantwoorden de verschillende voorbeden door met elkaar te bidden:
Allen: God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

De gebedsboekjes worden, na een korte toelichting, uitgedeeld.

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 146a : 1, 4 en 7 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. J. Zweverink en mevr. C. Roskam
 
Kom Zie
Ontmoetingen met Jezus
Zondag 3 februari 2019 10.00 uur
De Hofstad- Hofveld 52- Apeldoorn
Gospel koor Vocation
Dirigent Ton Schimmel
Pianist Kees Ploeger
Regie Hedwig Boland
www.vocation.nl Facebook : Gospelkoor Vocation Apeldoorn
 
(Groot)Ouders en kinderen activiteit
• Voor (Groot)Ouders en kinderen: een Bijbelverhaal samen beleven en samen eten!
• zaterdagmiddag 16 februari vanaf 15 uur en zondagochtend 17 februari 2019
• Voor kinderen van de basisschool.
• Voor de jongere kinderen is er oppas!
Zet u het vast in uw agenda?
Kunnen uw (klein)kinderen er ook vast op rekenen!
 
Samen eten
Zondag 27 januari: samen Winters eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk! Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar: 5413558
 
Actie Kerkbalans 2019
Beste gemeenteleden,
Net als in voorgaande jaren zal in januari 2019, om precies te zijn van 19 januari tot en met 2 februari, ook in onze wijkgemeente De Hofstad de Actie kerkbalans 2019 worden georganiseerd. Als commissie kunnen we rekenen op veel vrijwilligers die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen, maar we komen we komen ten tijde van het opstellen van dit bericht toch nog een aantal lopers te kort. Mocht u mee willen werken dan kunt u zich richten tot 1 van de commissieleden. De wegbrengenveloppen zijn op vrijdagavond 18 januari 2019 door de bezorgers opgehaald
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 1 februari 2019 in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.

Lijkt het u ook leuk om in de toekomst iets met geldwerving en/of het opmaken van flyers of andere informatiematerialen te doen!!
U bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te helpen.

Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad, Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is ge-kozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!