De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Avondmaaldienst op zondag 27 januari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodnburg           Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 en 2 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 531: 2 en 3 “Jezus die langs de straten kwam” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 385: 1 en 4 “De tafel van samen” (NLB) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 24 - 34 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 936: 1 (Zanggroep), 2 (Allen) en 3 (Allen) “Luister naar de wind” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied “Aan uw tafel”: 1 (Zanggroep), 2 (Allen), 3 (Zanggroep) en 4 (Allen)
Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
 
Over het Avondmaal
 
Gemeenschap van brood en wijn
 
Tijdens de lopende viering zingen we:
- Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)
- Lied 412: 1, 2 en 3 “Wij loven U, o God, belijden U als Heer” (NLB)
 
Dankgebed
 
Slotlied (staande): Opwekking 710: 1 en 2 en het refrein “Zegen mij . . .”
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij: Mevr. J. Vermeij en bij mevr. A. Pinkster.
 
Kom Zie
Ontmoetingen met Jezus
Zondag 3 februari 2019 10.00 uur
De Hofstad- Hofveld 52- Apeldoorn
Gospel koor Vocation
Dirigent Ton Schimmel
Pianist Kees Ploeger
Regie Hedwig Boland
www.vocation.nl Facebook : Gospelkoor Vocation Apeldoorn
 
(Groot)Ouders en kinderen activiteit
• Voor (Groot)Ouders en kinderen: een Bijbelverhaal samen beleven en samen eten!
• zaterdagmiddag 16 februari vanaf 15 uur en zondagochtend 17 februari 2019
• Voor kinderen van de basisschool.
• Voor de jongere kinderen is er oppas!
Zet u het vast in uw agenda?
Kunnen uw (klein)kinderen er ook vast op rekenen!
 
Samen eten
Zondag 27 januari: samen Winters eten om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk! Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar: 5413558
 
Actie Kerkbalans 2019
Beste gemeenteleden,
Net als in voorgaande jaren zal in januari 2019, om precies te zijn van 19 januari tot en met 2 februari, ook in onze wijkgemeente De Hofstad de Actie kerkbalans 2019 worden georganiseerd.  
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 1 februari 2019 in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.
Lijkt het u ook leuk om in de toekomst iets met geldwerving en/of het opmaken van flyers of andere informatiematerialen te doen!!
U bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te helpen.
Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad, Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans
 
Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Er is (weer) een chronisch tekort aan! Vandaar dat er als product van de maand januari opnieuw is ge-kozen voor houdbare melk.
Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!